Tarinapussin käyttäminen

 

Tarinapussin tarkoituksena on havainnollistaa ja elävöittää hartaudessa kerrottavaa kertomusta ja pitää yllä lasten mielenkiintoa koko kertomuksen ajan. Tarinapussin käyttö auttaa lapsia keskittymään hartauteen.

Tarinapussia varten tarvitaan iso kangaspussi. Pussin tulee olla riittävän suuri, jotta kaikki kertomuksessa tarvittavat esineet mahtuvat sinne ja niin että ne saadaan sieltä myös yksitellen helposti pois. Pussissa on hyvä olla nyörit, jotta pussin suun saa kiristettyä, etteivät lapset näe pussin sisälle etukäteen. Pussin ulkonäkö on ohjaajan vapaasti päätettävissä, sillä se ei ole käytön kannalta oleellista.

Kertomuksen kannalta oleellisimmat kohdat havainnollistetaan esineillä, jotka kerätään etukäteen tarinapussiin. Esineiden ei tarvitse välttämättä olla realistisia, esimerkiksi käärmettä voi kuvata hyvin narulla tai langanpätkällä. Lasten mielikuvitus kyllä muuttaa esineet eläviksi ja todellisiksi.

Kertomuksen edetessä esineitä nostellaan yksitellen ulos pussista lattialle tai pöydälle lasten nähtäväksi. Jos hartauden aiheena on esimerkiksi Mooses, tarinapussista nostetaan miesbarbi, joka kuvaa Moosesta. Anna lasten tarkastella esineitä riittävän kauan. Esineitä ei ole tarkoitus vain nostaa pussista vaan niillä on hyvä leikkiä ja näytellä kertomuksen edetessä. Kaikkien esineiden ei ole tarkoitus olla kuitenkaan koko ajan nähtävillä, vaan niitä voi siirtää pois lasten näkyviltä ja pitää vain kertomuksen sen hetkisen tilanteen kannalta oleelliset esineet esillä. Piiloon laitettuja esineitä voi käyttää uudelleenkin kertomuksen edetessä, esimerkiksi kun Mooseksesta puhutaan uudestaan, otetaan piilossa ollut miesbarbi uudelleen esille. Jo näytettyjä esineitä ei ole tarkoitus laittaa takaisin pussiin kertomuksen aikana. Kertomuksen päätyttyä pussin tulisi olla tyhjä. Tämä on käytännöllistä, sillä pussin ollessa täynnä esineitä, oikean esineen löytäminen ei ole helppoa eikä nopeaa. Kertomuksen sujuvan etenemisen kannalta on viisasta, että pussi tyhjentyy esineistä.

Liisi Portin ja Terhi Rinnemäki