Priscilla ja Aquila sekä Apollos

 

Ap.t. 18:1819:1

Taustatietoa ohjaajalle

Taustatietoa ohjaajalle

Priscilla (Prisca) ja Aquila olivat aviopari. He olivat Paavalin ystäviä ja työtovereita. He olivat teltantekijöitä niin kuin Paavalikin (Ap.t. 18:1-3).

Missä ikinä Priscilla ja Aquila asuivatkaan, he osallistuivat seurakunnan toimintaan, usein niin, että seurakunta kokoontui heidän kodissaan. Korinttiin he tulivat Roomasta, josta keisari Claudius karkotti juutalaiset vuonna 49. Välillä he asuivat Efesoksessa ja luultavasti palasivat sitten Roomaan (Room. 16:3). Heidät mainitaan Raamatussa eri seurakuntien jäseninä (1. Kor. 16:19 ja 2. Tim. 4:19). Ap.t. 18:18- kertoo, miten he purjehtivat yhdessä Paavalin kanssa Efesokseen ja jäivät sinne. Siellä he yhdessä opettivat Apollos-nimistä miestä tuntemaan paremmin Jumalan tien.

Apollos oli Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli jo ennen Efesokseen tuloaan kuullut paljon Jeesuksesta. Hän tunsi hyvin Vanhan testamentin kirjoitukset, mutta hänen tietonsa kristinuskosta olivat puutteelliset. Huomattuaan sen Priscilla ja Aquila opettivat häntä tuntemaan paremmin Herran tietä. Apolloksesta tuli taitava julistaja ja Raamatun opettaja (Ap.t. 18:24-19:1). Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä (1:12; 3:4-23 ja 4:6) Paavali opettaa Apollosta ja itseään esimerkkinä käyttäen että taitavimmatkin Raamatun opettajat ovat vain palvelijoita ja kristityn sydämen tulee kiintyä ennen kaikkea Kristukseen.

Opetus

Raamatun opettaminen

Raamatussa on kaksi osaa, Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Vanha testamentti on kirjoitettu ennen Jeesusta. Uusi testamentti kertoo siitä, mitä Jeesus teki ja opetti. Se kertoo myös siitä, miten kirkko syntyi ja sanoma Jeesuksesta lähti leviämään kaikkialle maailmaan. Monet ensimmäisistä kristityistä olivat juutalaisia, ihan niin kuin Jeesus, Maria ja apostolitkin. He tunsivat jo ennestään hyvin Vanhaa testamenttia. Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he ymmärsivät, että jo Vanhassa testamentissa on ennustettu Jeesuksesta. He rupesivat innoissaan tutkimaan lisää, ja löysivät yhä uusia asioita, jotka valmistivat Jeesuksen tuloa.

Priscilla ja Aquila olivat tällaisia, syntyjään juutalaisia ihmisiä. Tultuaan kristityiksi he syventyivät tutkimaan lisää Vanhaa testamenttia ja apostolien opetuksia. Näin he oppivat tuntemaan yhä paremmin Jumalan tahtoa. He myös opettivat muita. Ammatiltaan he olivat teltantekijöitä, mutta sen lisäksi he tekivät paljon muutakin. Seurakunta kokoontui heidän kotiinsa opiskelemaan Raamattua ja kiittämään Jumalaa. Kerran he tutustuivat Apollos -nimiseen mieheen, joka opetti hyvin innostuneesti Jumalan sanaa, mutta ei vielä tiennyt kaikkea, esimerkiksi sitä, että kristityt kastetaan. Silloin Priscilla ja Aquila kutsuivat hänet kotiinsa ja yhdessä he opettivat häntä ymmärtämään paremmin Jumalan tietä. Apollos opiskeli mielellään lisää, ja hänestä tuli taitava Raamatun opettaja ja julistaja.

Raamatussa kerrotaan paljon siitä, miten ihmiset opettavat toisiaan tuntemaan paremmin Jumalan sanaa. Joskus opetetaan koko seurakuntaa ja joskus yhtä ihmistä kerrallaan. Joskus opiskellaan yksin ja joskus yhdessä. Raamattu on hieno kirja, jossa riittää aina uutta opittavaa. Raamatun tärkein sanoma on se, että Jumala rakastaa meitä ja tahtoo meille hyvää. Hän on lähettänyt poikansa Jeesuksen tänne maailmaan pelastamaan kaikki ihmiset. Siitä kerrotaan Raamatussa monin tavoin, sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa.

Opetuksen ydin

Raamatussa Jumala puhuu meille. Raamattua kannattaa lukea päivittäin ja jutella siitä muiden kanssa.

Rukous

Kiitos Taivaallinen Isä, siitä Raamatun sanasta, että sinä rakastat meitä. Anna meille intoa Raamatun lukemiseen ja siihen, että olisimme mukana siellä, missä kerrotaan sinusta ja Jeesuksesta. Aamen.

Laulut

Lamppukaanon, PK 61
Vanhanajan laulu, PK 62
Pienet rakentajat me -leikkilaulu Sanan anna koskettaa, SK 93
Jeesus meitä rakastaa, SK 409

Keskustelukysymykset

1. Mistä Vanha testamentti kertoo, entä Uusi testamentti?
2. Mitä tiedät Priscillasta ja Aquilasta?
3. Mikä on Raamatun tärkein sanoma?
4. Miksi Raamattua kannattaa lukea päivittäin?
5. Missä voit oppia tuntemaan Raamattua paremmin?

Havainnollistaminen

Opetushetken aluksi voi rakentaa teltan lasten kanssa toiminta-osuuden teltanteko-ideoiden pohjalta. Opetushetki pidetään teltassa. Jokaiselle lapselle jaetaan oma Raamattu, josta etsitään Vanha ja Uusi testamentti opettajan opettaessa aluksi Raamatusta. Opettajan kertoessa Priscillasta ja Aquilasta, hän näyttää esimerkiksi kahta barbie-nukkea, jotka on puettu kangaspaloihin tai piirtää kuvaa heistä. Lopuksi opettaja näyttää ristiä ja korostaa, että Jeesus on koko Raamatun päähenkilö.

Toiminta pienille

Eläinleikki

Raamatussa puhutaan paljon eläimistä. Seuraavan leikin avulla tutustutaan joihinkin esimerkkeihin. Lattialla on erilaisia leikkieläimiä tai eläinten kuvia. Opettaja lukee Raamatusta tekstejä, ja kukin vuorollaan sanoo, mikä esillä olevista eläimistä on kyseessä ja ottaa kuvan itselleen. Jutellaan samalla siitä, mitä nämä raamatunkohdat opettavat meille (Jumalasta, Jeesuksesta tai muusta).

raamatunkohta: eläin:

1. Moos. 3:14-15 käärme

1. Moos. 49:8-9 leijona Job. 40:15-24 virtahepo

Jer. 12:5 hevonen

Mark. 1:9-11 kyyhkynen

Joh. 10:1-5 lammas

Jes. 59:11 karhu

Mark. 10:23-25 kameli

Matt. 6:25-27 lintu

Teltanteko

Rakentakaa lasten kanssa teltta isoista kankaista, patjoista, tuoleista ja pöydistä. Vain mielikuvitus on rajana. Teltan sisällä on mukava juoda vaikka mehua ja syödä jotakin hyvää taskulamppujen valossa. Telttaa voi hyödyntää myös opetuksen havainnollistamisessa, jolloin se kannattaa rakentaa ihan aluksi. Teltassa voi pitää myös vaikka rukoushetken lopuksi.

Toiminta isoille

Opi ulkoa joh. 3:16 – työskentely

Tarkoituksena on, että lapset oppisivat ulkoa yhden Raamatun keskeisimmistä jakeista, Joh. 3:16 kolmen eri tehtävän avulla. Ennen tehtäviä jae etsitään Raamatusta ja se luetaan ääneen. On tärkeää, että jokainen etsii jakeen ja lukee sen. Tämän jälkeen siirrytään tehtäviin.

Tehtävä 1.

Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen. Molemmat joukkueet menevät seisomaan riviin, niin että rivien väliin jää reilusti tilaa. Raamatun jae, Joh. 3:16, kirjoitetaan fläppitaululle/liitutaululle niin, että jokainen näkee sen. Ohjaajalla on mukana molemmille joukkueille kolmet eri vaatteet, esimerkiksi housut, takki ja hanskat. Tarkoituksena on, että jokaisen joukkueen ensimmäinen jäsen pukee ylleen ohjaajan hänelle antaman yhden vaatekappaleen, ja kun se on hänen yllään, sanoo ääneen jakeen. Tämän jälkeen hän antaa vaatteen rivissä seuraavalle, joka pukee sen päälleen ja sanoo myös jakeen. Kun koko rivi on valmis eli jokainen joukkueen jäsen on pukenut vaatteen ja sanonut sen jälkeen jakeen ääneen, ohjaaja antaa joukkueelle seuraavan vaatekappaleen, jonka kanssa toimitaan samoin. Se joukkue, joka on ensimmäisenä käynyt läpi kolme kierrosta, voittaa.

Tehtävä 2.

Ryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin, joista jokaisen tehtävänä on valmistaa jakeesta pieni esitys, jonka voisi esittää vierasta kieltä puhuvalle henkilölle, jonka kanssa ei ole yhtään yhteistä sanaa. Tarkoituksen on esittää jae mahdollisimman hyvin, niin että siitä saa selvän ilman sanojakin. Ryhmät esittävät valmiit esitykset toisilleen.

Tehtävä 3.

Ryhmä jaetaan pienempiin ryhmiin, joista jokaisen tehtävänä on valmistaa laulunsanat johonkin tuttuun lauluun. Jakeen tulee sisältyä laulunsanoihin kokonaisuudessaan. Ryhmät esittävät valmiit laulut toisilleen.

Joh. 3:16 -rastirata

Toteutus:

Osallistujat kiertävät radan, jonka ohjaaja on valmistellut etukäteen. Jokaisella rastilla on jokin esine/kuva, raamatunkohta ja kynttilä. Taustalla voi soida rauhallista musiikkia, jossa ei ole sanoja. Kaikkein parasta on, jos osallistujat voivat kiertää radan yksitellen, mutta isossa ryhmässä rata voidaan kiertää myös pienissä ryhmissä.

1. Rasti:
Karttapallo, maailmankartta tai kuva maapallosta. Alla teksti: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon.

2. Rasti:
Krusifiksi tai kuva Jeesuksesta ristillä. Alla teksti: Että antoi ainoan Poikansa.

3. Rasti:
Peili. Alla teksti: Jottei yksikään, joka häneen uskoo.

4. Rasti:
Posliinienkeleitä tms. Alla teksti: Joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. (Joh. 3:16)

Tehtävä isoille

Tehtävä isoille (LIITE 1/Priscilla ja Aquila sekä Apollos).

Taustatietoa ohjaajalle, opetus ja toiminta pienille (Eläinleikki): Anni Maria Laato
Keskustelukysymykset, havainnollistaminen ja toiminta: Liisi Portin
Tehtävä isoille: Anni Maria Laato ja Saija Simanainen
Kuvitus: Liina Pajunen