Filemon

 

Filem.

Taustatietoa ohjaajalle

Antiikissa kirjeet olivat tärkeä yhteydenpidon väline. Kirjeitä kirjoitettiin papyrukselle tai pergamentille tai jopa savitauluihin tai ruukunsirpaleisiin. Kirjeiden saaminen perille oli vaivalloista, aikaa vievää ja epävarmaa. Postilaitosta ei ollut. Keisarin postilaitos kuljetti ainoastaan virallisia kirjeitä; tavallisten ihmisten piti löytää joku kuljettamaan kirjeet. Kirjeen Filemonille kuljetti mukanaan Onesimos, karannut orja, jota kirje käsittelee.

Paavali kirjoitti kirjeensä luettavaksi ääneen koko seurakunnalle (1:1-2). Myös kirje Filemonille on tarkoitettu koko hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle, vaikka se käsitteleekin yksityisasiaa. Tarkoituksena on varmaankin ollut antaa yleispätevä malli kristittyjen isäntien ja heidän orjiensa välien järjestämiseksi. Vaikka orjuutta ei Uudessa testamentissa suoraan kielletä, se vähitellen poistui kristinuskon sanoman levitessä ja muuttaessa ihmisten sydämiä.

Opetus

Kirjeet yhteydenpidon ja opetuksen välineenä

Opettaja havainnollistaa eron oman aikamme ja antiikin yhteydenpidon välillä: Miten te pidätte yhteyttä mummiin ja ukkiin? Tai kavereihin? Tai kotiin, kun olette matkalla tai leirillä? Monella on kännykkä ja moni osaa käyttää sähköpostia. On mukavaa kuulla, mitä toiselle kuuluu tai nähdä kuvia. TV-uutisissa ja internetissä voidaan kertoa tärkeistä asioista monelle ihmiselle yhtaikaa. Jos tapahtuu jotakin poikkeuksellista, kaikki saavat pian tietää siitä. Myös matkustaminen on helppoa: lentokoneella pääsee nopeasti kauaskin. Raamatun aikaan ei ollut vielä lentokoneita, kännyköitä eikä internetiä. Matkustaminen oli hidasta ja vaivalloista. Postin kulku ei ollut sen nopeampaa: jonkun piti kuljettaa kirjeet mukanaan. Silti ihmiset pitivät mielellään yhteyttä toisiinsa ja halusivat tietää, mitä ystäville ja sukulaisille kuuluu.

Kirjeitse voitiin myös hoitaa tärkeitä asioita. Paavali kirjoitti kerran kirjeen kristitylle avioparille, ystävilleen Filemonille ja Apfialle. Heidän orjansa Onesimos oli karannut. Onesimos oli kuitenkin karkumatkallaan tullut kristityksi ja halusi nyt palata takaisin Filemonin ja Apfian luokse. Näitä oli varmaan harmittanut, kun Onesimos oli lähtenyt ilman lupaa, ja he olisivat voineet olla vihaisia kotiin palaavalle orjalleen. Siksi Paavali lähetti Onesimoksen mukana kirjeen, jossa hän kehottaa Filemonia ja Apfiaa ottamaan Onesimoksen lämpimästi vastaan ja kohtelemaan häntä kuin rakasta veljeä.

Raamatussa on monta kirjettä. Ne on tarkoitettu luettavaksi ääneen koko seurakunnalle. Niissä opetetaan meitä tuntemaan paremmin Jumalaa ja hänen tahtoaan. Monissa kirjeissä kerrotaan asioista, jotka olivat juuri silloin ajankohtaisia, mutta niissä kaikissa on myös asiaa meille.

Opetuksen ydin

Raamatun kirjeet on tarkoitettu meille opetukseksi.

Rukous

Rakas Taivaallinen Isämme. Anna meidän tänäänkin oppia jotain uutta sinun rakkaudestasi ja sanastasi. Aamen.

Laulut

Iloitkaa, ihmiset, PK 142
Jeesus on Herramme, PK 160
Sanan anna koskettaa, SK 93
Jeesus meitä rakastaa, SK 409
Otsaani ja rintaani, VK 806

Keskustelukysymykset

1. Oletko saanut tai kirjoittanut kirjeitä?
2. Oletko lukenut jotakin Raamatun kirjeistä? Mitä kirjettä/kirjeitä?
3. Miksi meidän kannattaa lukea Raamatun kirjeitä, jotka on kirjoitettu kauan sitten?

Havainnollistaminen

Opettajalla voi olla mukana saamiaan erilaisia kirjeitä, joita hän näyttää ryhmälle. Ryhmän kanssa voidaan etsiä opetuksen lopuksi Raamatusta Paavalin kirje Filemonille ja isompien kanssa voidaan lukea tämä lyhyt kirje ääneen. Opettaja voi myös laittaa etukäteen tekemänsä kirjeen kiertämään, niin että jokainen ryhmän jäsen saa ottaa sen vuorollaan kirjekuoresta ja lukea viestin itsekseen. Viesti voi olla esimerkiksi Filemon 1:4-7.

Toiminta

Leikki: rikkinäinen puhelin

Ryhmä seisoo piirissä. Opettaja lähettää viestin kuiskaamalla lyhyen lauseen viereisen lapsen korvaan. Tämä välittää viestiä eteenpäin kuiskaamalla sen seuraavan korvaan jne. Lopuksi viimeinen sanoo ääneen, mitä on kuullut – useimmiten sanoma muuttuu matkan varrella ihan muuksi! Sovellus: Jos haluaa välittää viestin suullisesti, se pitää ensin kuulla tarkkaan ja oikein ja painaa se hyvin mieleen. Kirje on tästä näkökulmasta varmempi tapa välittää viesti eteenpäin.

Lähetetään postia

Pienille opettaja on varannut kirjekuoria ja postimerkkejä sekä kirjepaperin, jossa on väritystehtävä raamatunlauseineen. Jokainen värittää kuvan ja valitsee, kenelle sen lähettää. Lopuksi kirjeet postitetaan yhdessä.

Isojen työskentelyversio postin lähettämisestä voi olla seuraava: Nykyään on kirjeen lisäksi monia muitakin tapoja lähettää viesti. Mietitään, mitä mahdollisuuksia uusi teknologia antaa. Kaukana Suomesta asuvia ilahduttaa, kun he saavat terveisiä Suomesta. Tehdään yhdessä sähköpostikirje, jossa on mukana valokuvia, tai kuvataan lyhyt videopätkä, jossa lauletaan yhdessä jokin tuttu hengellinen laulu. Lopuksi lähetetään sähköposti tai videokirje yhdessä seurakunnan nimikkolähetille tai tutulle lähetystyöntekijälle.

Taustatietoa ohjaajalle, opetus ja toiminta: Anni Maria Laato
Laulut, keskustelukysymykset ja havainnollistaminen: Liisi Portin