Pyhä Henki vuodatetaan

 

Ap.t. 2:1-13

Taustatietoa ohjaajalle

Kaikessa hiljaisuudessa opetuslapset (heitä oli hieman toista sataa) odottivat Herran lupausten täyttymistä ja Pyhän Hengen vuodattamista. Siitä hetkestä kun Pyhän Hengen lahja saatiin, Kirkko astui julkisuuden valokeilaan.

Ensimmäisenä helluntaina tapahtui valtava kieli-ihme. Pyhä Henki laskeutui näkyvässä muodossa apostolien päälle. ”He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle.” Vielä paremmin voisi kääntää seuraavasti: ”He näkivät kieliä, jotka olivat kuin tulisia …” Ehkä kohta onkin ymmärrettävä niin, että Herra antoi helluntaina apostoleille uuden kielen julistaa Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemusta. Joka tapauksessa apostolit julistivat Jumalan suuria töitä sen mukaan kuin Henki heille puhuttavaksi antoi.

Helluntaijuhlaan eri puolilta maailmaa kokoontuneet juutalaiset kuulivat ällistyksekseen apostolien saarnaavan omalla kielellään – synnyinmaiden lista muuten osoittaa, miten valtavia olisivat kielivaikeudet noihin aikoihin olleet ilman kahta maailmankieltä, latinaa ja kreikkaa.

Opetus

Moni meistä on ollut joskus yksinäinen. On saattanut tuntua, että kukaan ei halua ottaa mukaan leikkeihin tai kutsua kylään. Joskus meitä saattaa myös pelottaa. Jos joutuu kävelemään yksin pimeässä, monenlaiset pelottavat ajatukset saattavat tulla helposti mieleen. Me saatamme myös jännittää jotakin asiaa. Koulussa voi olla tulossa vaikeat kokeet tai voimme jännittää jotakin tärkeää peliä vapaa-ajalla. Joskus voimme olla myös surullisia.

On tosi turvallista tietää, että Jeesus on kanssamme aina, tuntui meistä miltä tuntui. Hän rakastaa meistä jokaista enemmän kuin voimme edes kuvitella. Hän rakastaa meitä enemmän kuin kukaan muu. Vaikka emme voi nähdä Jeesusta, saamme luottaa siihen, että hän on meidän kanssamme Pyhän Hengen kautta. Voimme uskoa sen, koska Jeesus lupasi opetuslapsilleen Raamatussa oman Henkensä puolustamaan, lohduttamaan ja rohkaisemaan heitä. Tämä lupaus koskee myös meitä.

Helluntaita sanotaan kirkon syntymäpäiväksi, sillä silloin Jeesuksen lupaama Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle. Opetuslapset näkivät tulenlieskoja Pyhän Hengen laskeutuessa. Helluntaina opetuslapsista tuli rohkeita ja he uskalsivat kertoa Jeesuksesta kaikille ihmisille. Pyhä Henki antoi opetuslapsille tämän rohkeuden. Ennen helluntaita opetuslapset olivat olleet arkoja ja peloissaan. Helluntain jälkeen he olivat rohkeita ja iloisia, koska Jeesus oli jälleen heidän kanssaan.

Oletpa sitten surullinen, yksinäinen, peloissasi tai iloinen ja onnellinen, Jeesus on luonasi aina, ihan vierelläsi. Et ole koskaan yksin. Jeesus on paras ystävämme ja auttajamme. Mekin saamme kertoa Jeesuksesta rohkeasti toisille ihmisille. Pyhä Henki auttaa meitä tässä tehtävässä.

Opetuksen ydin

Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle helluntaina. Opetuslapsista tuli rohkeita ja he uskalsivat kertoa Jeesuksesta kaikille ihmisille. Pyhä Henki on aina myös meidän luonamme ja auttaa meitäkin tässä tehtävässä.

Rukous

Rakas Taivaan Isä, kiitos, että olet antanut meille Pyhän Hengen. Kiitos, että Pyhä Henki edelleen tekee työtä tässä maailmassa. Anna Pyhän Hengen tuoda jokaiseen kotiin rakkautta. Anna Pyhän Hengen kutsua ihmisiä luoksesi, parantaa sairaita ja lohduttaa murheellisia. Siunaa meistä jokaista. Aamen.

Laulut

Jeesus meidät lähettää, PK 54
Kaikki lapset maan, tulkaa laulamaan, SK 70
Jeesus on hyvä paimen, SK 407
Kiirehdi rakkaan Jeesuksen luo, SK 410
Kosketa minua, Henki, VK 125
Oi Jumala, et hylkää pientä lasta, VK 491
Keskellämme ihmeellinen, VK 746

Keskustelukysymykset

1. Miksi voimme olla täysin varmoja siitä, että Jeesus on aina kanssamme?
2. Miksi helluntaita sanotaan kirkon syntymäpäiväksi?
3. Minkälainen muutos opetuslapsissa tapahtui helluntain jälkeen?
4. Onko sinusta vaikeaa, pelottavaa tai jännittävää kertoa Jeesuksesta toisille? Miksi?
5. Mistä saamme apua ja voimaa Jeesuksesta kertomiseen?

Havainnollistaminen

Opettaja laittaa palamaan suuren punaisen kynttilän sellaiseen paikkaan, että kaikki näkevät sen, ja kertoo, että kynttilä kuvaa Jumalan kolmatta persoonaa, Pyhää Henkeä. Opettaja kertoo punaisen olevan Pyhän Hengen ja helluntain väri. Tämän jälkeen opettaja ottaa esille kaksitoista pitkää valkoista kynttilää ja kertoo niiden olevan opetuslapsia, jotka ovat Jeesuksen kuoleman jälkeen todella peloissaan. Näitä kynttilöitä ei sytytetä. Ne laitetaan piiloon tuolin alle ja kankaan taakse. Opettaja kertoo, että opetuslapset pelkäävät niin paljon, että piileskelevät.

Tämän jälkeen opettaja lukee tai kertoo omin sanoin opetustekstin. Kun opettaja alkaa kertoa helluntaista, hän ottaa kankaan pois tuolin päältä ja kaikki opetuslapsia kuvaavat kynttilät tuolin eteen. Sitten hän ottaa Pyhää Henkeä kuvaavan punaisen kynttilän, ja sytyttää sen avulla toiset kynttilät. Tässä kohtaa opettaja voi kertoa, että Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle. Viimeisen opetustekstin kappaleen kohdalla opettaja voi joko sytyttää vielä yhden kynttilän, jos osallistujat ovat pieniä, ja kertoa sen kuvaavan jokaista meistä tai antaa jokaiselle osallistujalle kynttilän/tuohuksen, jos osallistujat ovat isoja, ja sytyttää kynttilät/tuohukset punaisella kynttilällä. Tämä auttaa lasta hahmottamaan, että Jeesus on myös jokaisen meidän kanssa aina ja Pyhä Henki on annettu myös meille.

Toiminta

Askartelu: mosaiikkitaulu

TARVIKKEET:
kartonkia (esim. sinistä ja keltaista)
kynä
sakset
liimaa
värillisiä papereita
valkoista paperia

OHJE:
1. Tarkoituksena on valmistaa mosaiikkitaulu, jonka aiheena on Pyhä Henki. Taulussa käytetään Pyhän Hengen vertauskuvana kyyhkystä.
2. Valitse tumma kartonki, esim. sininen, taulun pohjaksi. Kartongin on hyvä olla riittävän iso, n. A4-kokoinen.
3. Leikkaa vaaleammasta kartongista, esim. keltaisesta, pohjakartonkia pienempi osio niin, että tummasta kartongista jää kehykset näkyviin, kun vaaleampi kartonki laitetaan sen päälle.
4. Halutessasi voit pyöristää vaaleamman kartongin yläreunaa kaarimaiseksi.
5. Liimaa vaaleampi kartonki tumman päälle.
6. Leikkaa värillisistä papereista kolmioita ja liimaa ne keltaisen kartongin päälle. Liimaa niitä väljästi niin, että keltaista kartonkia näkyy niiden alta.
7. Piirrä valkoiselle paperille kyyhkynen.
8. Leikkaa se irti ja liimaa se keltaisen kartongin keskiosaan mosaiikkipalasten päälle. Kirjoita valkoiselle paperille teksti PYHÄ HENKI PUOLUSTAJAMME, leikkaa se ja liimaa se kyyhkysen alapuolelle.

Leikki: välitä viesti

Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen. Molemmat joukkueet menevät istumaan lattialle jonossa niin, että jokainen leikkijä katsoo toisen selkää. Ohjaaja näyttää jonon viimeisille joko jonkun kuvan tai sanan. Kun ohjaaja on näyttänyt kuvan tai sanan jonon viimeisille, hän antaa merkin, jonka jälkeen jonon viimeiset piirtävät sormenpäällään tämän sanan tai kuvan seuraavan selkään. Kun he ovat saaneet piirrettyä kuvan, jonon seuraava piirtää kuvan edessään istuvan selkään. Kun jokainen jonossa oleva on järjestyksessä piirtänyt kuvan seuraavan selkään, jonon ensimmäinen piirtää kuvan kynällä paperille. Lähempänä oikeaan osunut joukkue voittaa. Myös nopeudesta voi antaa lisäpisteitä, mikäli kuva on riittävän lähellä alkuperäistä sanaa tai kuvaa. Jonossa voidaan myös vaihtaa paikkoja niin, että jonon viimeinen menee ensimmäiseksi.

Eläytyminen: arasta rohkeaksi!

Osallistujat pääsevät eläytymään opetuslasten kokemuksiin ensimmäisenä helluntaina. Osallistujille voidaan antaa huivit, jotka laitetaan päähän, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Opettaja kertoo, että opetuslapset olivat Jeesuksen kuoleman jälkeen todella peloissaan ja piileskelivät. Osallistujat menevät huoneen nurkkaan kyyhöttämään ja ovat aivan hiljaa. Kaikki katselevat seiniin päin. Opettaja laittaa soimaan cd:ltä tai internetistä kovan tuulen ääntä tai hän voi matkia itse sitä. Osallistujat nousevat seisomaan ja katselevat toisiaan ihmeissään. Tämän jälkeen opettaja avustajan kanssa laskee heidän päälleen keltaisen kankaan kuvaamaan Pyhän Hengen vuodattamista. Tämän jälkeen osallistujat muuttuvat rohkeiksi opetuslapsiksi ja alkavat liikkua sekä kertoa toisilleen, esimerkiksi että ”Jeesus on sovittanut syntimme!” tai että ”Jeesus elää!” Lopuksi joku osallistujista voi sanoa Pietarin tavoin: ”Tänä päivänä Pyhä Henki on vuodatettu päällemme!”

Taustatietoa ohjaajalle: Erkki Koskenniemi
Opetus, laulut, keskustelukysymykset, havainnollistaminen ja toiminta: Liisi Portin