Paavalin kääntyminen

 

Ap.t. 9:1-22

Taustatietoa ohjaajalle

Jakso tutustuttaa lapset apostoli Paavaliin. Tässä yhteydessä voi kertoa myös hänen merkityksestään kristilliselle uskolle.

Paavali ei ollut Jeesuksen opetuslasten joukossa. Hän oli nuori innokas lainopettaja. Hän vihasi uutta kristittyjen ryhmää, koska nämä väittivät Jumalan Pojan kuolleen ristillä.

Paavali lähti naapurimaan pääkaupunkiin Damaskokseen tuhoamaan siellä olevaa pientä seurakuntaa. Yllättävä kääntyminen kristityksi ei muuttanut itse miestä. Hän säilyi yhtä innokkaana, mutta nyt Jeesuksen palveluksessa. Jeesuksen ristinkuolema oli yhä hänelle keskeinen asia.

Paavalilla on kaksi merkitystä meille. Kun muut opetuslapset saivat tehtäväkseen kertoa ilosanomaa juutalaisille, Paavalin työkentäksi tulivat muut kansat. Siksi juuri hän on myös suomalaisten apostoli. Ainoana koulutettuna apostolina Paavali osasi muotoilla Jeesuksen opetuksista ja teoista selkeitä ajatuksia. Juuri hänen kirjoitustensa perusteella tiedämme, miten ihminen kelpaa Jumalalle ja pelastuu.

Rinnakkaiskohtia ovat Ap.t. 22:3-16, Ap.t. 26:12-18 ja Gal. 1:12-24.

Alustus

Oletko kuullut Paavalista? Raamatussa Paavalista kerrotaan paljon Uudessa testamentissa. Toisin kuin Jeesuksen opetuslapset, hän ei koskaan ehtinyt tavata Jeesusta, mutta Paavalista tuli silti yksi tärkeimmistä Jeesuksen seuraajista. Aluksi Paavali vastusti kovasti kaikkia niitä ihmisiä, jotka kuuntelivat Jeesuksen seuraajia ja uskoivat Jeesuksen olevan Jumalan Poika. Sitten Jeesus ilmestyi näyssä Paavalille. Paavali vakuuttui siitä, että Jeesus on Jumalan Poika, ja Paavalista tulikin mitä innokkain Jeesuksen apostoli.

Opetus ja havainnollistaminen

Tällä kerralla tutustumme Paavaliin. Raamatun teksti Paavalin kääntymisestä (Ap.t. 9:1-22) voidaan lukea isommille lapsille, pienille lapsille se kerrotaan omin sanoin näytellen:

Paavali kertoo matkastaan Damaskokseen. Hän kertoo kuulleensa, että Damaskos-nimisessä kaupungissa oli Jeesuksen opetuslapsia. Ylipappien valtuuttamana hän lähti muutamien matkakavereittensa kanssa vihaisina vangitsemaan niitä, jotka uskoivat Jeesukseen. (Lähtevät matkalle.)

Matkalla tapahtui erikoinen tapaus. Paavali näki taivaalta kirkkaan valonleimahduksen. (Syttyy kirkas valo, esim. rakennusvalo.) Paavali kaatui maahan ja kuuli (piilosta) äänen: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?” Se oli Jeesuksen ääni. Kun Paavali nousi maasta, hän ei nähnyt mitään. Matkatoverit taluttivat hänet Damaskoksen kaupunkiin. Kolmeen päivään Paavali ei nähnyt, ei syönyt eikä juonut. Hän istui yksinään ja rukoili.

Kaupungissa oli Ananias-niminen opetuslapsi. Jeesus antoi hänelle tehtävän: Mennä Paavalin luokse. Ananias meni Paavalin luo ja laittoi kätensä tämän päälle. Sitten Ananias kertoi Paavalille, miten Jeesus oli lähettänyt hänet, jotta hän saisi näkönsä takaisin ja täyttyisi Pyhästä Hengestä. Paavali näki jälleen. Hänet kastettiin.

Paavali kertoi heti Damaskoksen synagogissa, että Jeesus on Jumalan Poika ja että hän on kohdannut Jeesuksen.

Näytelmän jälkeen koonti:

Paavali kohtasi Jeesuksen. Paavalin asenne muuttui täysin. Rakkaus Jeesukseen sai hänet liikkeelle niin kuin Jumalan rakkaus saa ihmiset liikkeelle kertomaan Jumalasta tänäkin päivänä.

Paavali lähti matkustamaan ympäri tuttuja ja tuntemattomia seutuja kertoen Jeesuksesta ja opettaen Jumalan tahdosta. Matkustaminen oli joskus hankalaa, ja Paavali joutui vaaroihinkin, mutta Jumala antoi hänelle rohkeutta.

Raamatusta voimme lukea monia Paavalin kirjeitä, joita hän kirjoitti seurakunnille ympäri muinaista Rooman valtakuntaa. Näitä kirjeitä lukemalla mekin voimme oppia paljon Jumalasta ja Jeesuksesta. Jumala antoi Paavalin erityistehtäväksi kertoa evankeliumia eli ilosanomaa Jeesuksesta muillekin kansoille kuin Jeesuksen kansalle Israelille. Siksi Paavali on myös meidän suomalaisten apostoli!

Opetuksen ydin

Evankeliumi eli ilosanoma Jeesuksesta kuuluu kaikille ihmisille!

Rukous

Taivaan Isä, kiitos, että annoit Paavalille rohkeutta kertoa kaikille kansoille Jeesuksesta. Anna meillekin rohkeutta, jotta voimme kertoa Jeesuksesta muille ihmisille. Aamen.

Laulut

Jeesus kutsui Paavalin, PK 87
Paavali-laulu, PK 88
Lintu pieni, lintuseni, SK 401
Ylitse kaikkien rajojen, VK 429

Keskustelukysymykset

1. Millainen ihme tapahtui Paavalin elämässä? Miksi hänestä tuli yhtäkkiä niin innokas Jeesuksen seuraaja, että hän halusi lähteä kertomaan Jeesuksesta kaikkialle?
2. Isompien lasten kanssa voidaan katsoa karttaa Paavalin matkoista ja yrittää hahmottaa Raamatun maita ja paikkoja tätä kautta:
a) Missä me asumme?
b) Missä Jeesus asui ja kulki eläessään maan päällä?
c) Missä Paavali kulki ja minne hän perusti seurakuntia?
d) Onko joku kenties käynyt lomamatkoilla joissain näistä paikoista?
Jumala antoi Paavalin tehtäväksi kertoa Jeesuksesta niissä kaupungeissa, joissa Jeesus ei koskaan ollut käynyt, eivätkä Jeesuksen opetuslapsetkaan käyneet. Evankeliumi kuuluu kaikille kansoille!
3. Millä luulet Paavalin matkustaneen: oliko niihin aikoihin junia, lentokoneita, laivoja…?
4. Millaisia vaaroja matkamies saattoi kohdata?
Jumala antoi Paavalille rohkeutta vaaroissakin ja pelasti Paavalin ihmeellisesti monesta pulasta.

Toiminta

Paavalin matkassa -peli

TARVIKKEET:
pahvia vähintään 1 x 2 metriä
sormivärejä tms.
Raamattu
noppa ja pelinappulat (lapset voivat askarrella nämä itsekin, esim. henkilöinä Paavali, Ananias)

Tehdään Paavali-aiheinen peli yhdessä lasten kanssa. Pahville piirretään matkareitiksi Raamatun takana olevista Paavalin lähetysmatkat -kartoista matkareitti, jossa on ainakin seuraavat kaupungit: Jerusalem (lähtöja maalipiste), Damaskos, Lystra, Filippi, Ateena, Korintti, merimatka (Efesos – Kesarea), Joppe. Karttaa voidaan käyttää Seikkaillen läpi Raamatun -materiaalin opetuksissa: Paavali ja Lähetystyö alkaa.

Lapset piirtävät matkareitin (1-45). Kaupunkien väleille voi piirtää maisemia ja taloja.

Pelin ohjeet:

Lähtö/maali Jerusalem: Paavali lähtee vihaisina vangitsemaan niitä, jotka uskovat Jeesukseen. Jokainen pelaaja heittää noppaa. Suurimman silmäluvun saanut aloittaa pelin. Heittäkää vuorotellen noppaa ja edetkää sen mukaan, ellei ohjeissa toisin mainita. Ensimmäisenä takaisin Jerusalemiin päässyt on pelin voittaja.

Lähtö) Jerusalem

10) Damaskos, Paavali istuu yksinään ja rukoilee kolme päivää. Odota yksi heittokierros. 17) Lystra, Paavali ottaa Timoteuksen työtoverikseen. Anna ylimääräinen heittovuoro yhdelle pelitoverillesi. (Ap.t. 16:1).

24) Filippi, Filipissä Lyydia tuli uskoon Paavalin raamattuopetusten kautta ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Paavali ja Silas joutuvat vankilaan. Palaa ruutuun 18. (Ap.t. 16:11-40)

30) Efesos, Paavali julisti siellä ihmisille, että on vain yksi Jumala. Mene ruutuun 37. (Ap.t. 19:23-40)

31-37) Merimatka (Efesos – Kesarea)

35) Eräällä merimatkalla Paavali pelastui myrskystä. Saat ylimääräisen heiton. (Ap.t. 27)

38) Joppe (nyk. Jaffa), Pietari herätti Tabitan kuolleista. Pääset suoraan ruutuun 42. (Ap.t. 9:36-43).

maali) Jerusalem

Paavalin jalanjäljillä -rastirata

Ajatuksena on, että rastirata kuljetaan Paavalin jalanjäljillä ja liitetään toiminta Raamatun kertomuksiin Paavalista. Toiminta voidaan toteuttaa joko perinteisenä rastiratana tai esim. leiriolympialaisina mielellään ulkona ja sen kautta voidaan myös kerrata Paavali-teemaan liittyviä opetuksia.

Ryhmiin jako

Tarvikkeet: liinoja tai kangassuikaleita

Sidotaan kaikkien silmät. Jaetaan osallistujat esim. viiteen ryhmään. Kuiskataan jokaisen osallistujan korvaan jokin Paavaliin liittyvä sana ja johdatetaan lapset eri puolille kenttää.

Sitten kun annetaan lupa, lapset alkavat huutamalla etsimään toisia samaa sanaa huutavia. Kun kaikki ovat löytäneet ryhmänsä, otetaan siteet pois silmiltä. Ohjaaja valvoo, ettei kukaan lähde kävelemään side silmillä määrätyltä alueelta.

Taustakertomuksena voi käyttää Paavalin sokeutumista.

1. Laji: Viesti
Tarvikkeet: narua/kangassuikaleita, tarvikkeita rataa varten

Jaetaan ryhmän sisällä osallistujat pareihin ja sidotaan parien toiset jalat nilkan ja polven välistä yhteen kangassuikaleella. Laitetaan lapset pareittain kulkemaan rata, jossa voi olla esteitä ym. (tai voidaan kiertää vain jokin keppi). Kun ensimmäinen pari on suorittanut radan, toinen pari saa viestinä lähtövuoron… Kellotetaan koko ryhmän aika.

Paavalin yhteistyö muiden kanssa (Silas) ja vertauskuva vankilan kahleista.

2. Laji: Keilat nurin
Tarvikkeet: pallo, kaadettavia keiloja

Heittäjät pyrkivät kaatamaan pallolla mahdollisimman monta keilaa. Jokainen saa heittää palloa vuorollaan. Heittäjän ikä huomioidaan eli nuorimmat saavat heittää lähempää. Kaadettujen keilojen määrä lasketaan yhteen eli ryhmät kisaavat keskenään.

Ihmisen rakentamat epäjumalat kaatuvat. Paavali julisti ihmisille, että on vain yksi Jumala.

3. Laji: Köyttä pitkin Tarvikkeet: köysi
Tarkoituksena on päästä yhdessä köyttä pitkin perille.

Paavali ja hänen työtoverinsa tekivät yhdessä työtä evankeliumin eteenpäin viemiseksi.

4. Laji: Veden kanto
Tarvikkeet: iso ämpäri, suurin piirtein saman kokoiset astiat (joihin tuodaan vettä), pienempiä astioita veden kuljettamista varten: viilipurkki ja pieni muovipussi, jossa on paljon reikiä, lippalakki, halkaistun limsapullon yläosa, jossa ei ole korkki kiinni tai mitä vaan, mihin saa vähän vettä ja millä on hankala kuljettaa vettä.

Tarkoituksena on täyttää astia vedellä. Vettä saa isosta ämpäristä, joka sijoitetaan noin 30 metrin päähän astiasta. Astiaa tai ämpäriä ei saa liikuttaa, mutta ryhmille annetaan erilaisia esineitä, joiden avulla vettä haetaan ämpäristä. Jokainen ryhmän jäsen osallistuu samaan aikaan ämpärin täyttöön tai yksi ryhmän jäsen vuorollaan täyttää astiaa vedellä viestinä. Kellotetaan aika, jolloin astia on täynnä.

Liitetään Paavalin laivamatkaan. Myrsky käy kovaa ja ämpäristä (laivasta) pitää saada äyskäröityä vettä pois.

Taustatietoa ohjaajalle, opetus ja keskustelukysymykset: Lauri ja Tiia Thurén
Havainnollistaminen: Riikka Lindroos
Laulut: Liisi Portin
Toiminta: Saija Simanainen, (Paavalin jalanjäljillä -rastirata) Lauri Halme ja Saija Simanainen