Timoteus

 

Matt. 28:18-20 ja 2. Tim.

Lisämateriaalia

Taustatietoa ohjaajalle

Timoteus on Paavalin tunnetuin apulainen. Paavali kohtasi hänet Lystrassa (Ap.t. 16:1). Timoteuksen isä oli kreikkalainen ja äiti oli juutalainen kristitty nimeltään Eunike. Timoteuksen isoäiti Loois oli myös uskova (2. Tim. 1:5).

Paavali halusi ottaa Timoteuksen mukaan toiselle lähetysmatkalleen, mutta juutalaisten tapojen mukaan Paavalin piti ensin ympärileikkauttaa Timoteus. Timoteus kulki Paavalin matkassa. Välillä hän jäi opettamaan ja ohjaamaan uutta seurakuntaa pitemmäksi aikaa, mutta kohtasi Paavalin taas jossain matkan varrella ja jatkoi matkaa hänen kanssaan.

Timoteus osallistui Tessalonikalaiskirjeitten ja toisen Korinttilaiskirjeen kirjoittamiseen. Timoteus oli Paavalin rinnalla myös Rooman vankilassa (Fil. 1:1, Kol. 1:1). Paavali kirjoitti Timoteukselle kaksi kirjettä. Näitä ja kirjettä Tiitukselle on nimitetty paimenkirjeiksi, koska niissä annetaan neuvoja seurakunnan paimenille. Kirkollisen perimätiedon mukaan Timoteuksesta tuli Efeson kirkon piispa. Hepr. 13:23 mainitsee Timoteuksen olleen vankinakin. Hän lienee kärsinyt marttyyrikuoleman keisari Neron aikana.

Teemaan virittäminen

Opettajalla on kuva lähetystyöntekijästä opettamassa (liite 1). Juttele lasten kanssa kuvasta.

1. Missä maassa kuva on otettu? (Keniassa)
2. Keitä kuvassa on? (Suomalainen lähetystyöntekijä ja kenialaisia pappisseminaarin opiskelijoita.)
3. Mitä lähetystyöntekijä tekee? (Opettaa Raamattua.)
4. Mitä lähetystyö on? (Lähetystyöntekijä menee kertomaan, miten saa synnit anteeksi ja miten pääsee taivaaseen. Työtä voi tehdä monella tavalla: opettamalla Raamattua, rakentamalla kaivoja, hoitamalla sairaita tai vierailemalla kodeissa. Tehtäviä on monenlaisia, mutta kaikkien töiden tarkoitus on, että ihmiset oppisivat tuntemaan maailman Vapahtajan, Jeesuksen.)
5. Miten opimme tuntemaan Jeesuksen? (Raamatun kautta, sillä Raamattu on Jumalan sana. Se on luotettava ja tosi.)
6. Mitä me voisimme tehdä lähetystyön hyväksi? (On tärkeää, että opimme rukoilemaan lähettien ja heidän tekemänsä työn puolesta. Voimme lähettää postia lähetille, antaa rahaa kolehtiin ja kertoa muille lähetystyöstä.)

Opetus ja havainnollistaminen

Jeesus antoi lähetyskäskyn opetuslapsilleen. Heidän tehtäväkseen tuli kertoa Jeesuksesta kaikille ihmisille. Opetuslapset lähtivät viemään sanomaa ympäri maailmaa. Eikö ole ihmeellistä, että sanoma Jeesuksesta tuli tänne Suomeen asti ja me olemme kuulleet sen. Paavali oli lähetystyöntekijä, joka teki pitkiä lähetysmatkoja. Hänellä oli monta työtoveria. Saatte nyt arvata yhden Paavalin työtoverin nimen.

Minulla on tässä kahdeksan kirjainta ja ne ovat menneet sekaisin: s T m i t o u e. (Opettaja on kirjoittanut jokaisen kirjaimen omalle paperille ja antaa lapsille vihjeitä niiden oikeasta järjestyksestä. Yhdessä järjestetään kirjaimet oikeaan järjestykseen.)
1. Sanan ensimmäinen kirjain täytyy olla T, koska se on iso kirjain.
2. Kotona on äiti ja (isä)? I
3. Hänet pantiin kaislakoriin ja virtaan? (Mooses) M
4. Se on pyöreä, makea ja voi olla punainen, keltainen, vihreä? (omena) O
5. Vuodenaika, jolloin on lunta? (talvi) T
6. Näkymätön, joka kulkee meidän vierellämme (enkeli) E
7. Mitä voimme nähdä yöllä? (unia) U
8. Piikkinen eläin? (siili) S

Timoteus oli pieni poika, kun hän kuuli Jeesuksesta. (Opettaja piirtää kuvan pienestä pojasta. Katso erillinen ohje: Havainnollistaminen piirtämällä.) Hän oppi rukoilemaan ja oppi myös lukemaan Jumalan sanaa. Timoteuksen äiti ja isoäiti olivat uskovia. (Kuvaan lisätään äiti ja isoäiti). He kävivät kirkossa kuulemassa Pyhiä Kirjoituksia, mikä tarkoittaa Raamatun kertomuksia.

Kun Timoteuksesta kasvoi nuori mies, Jumala kutsui hänet lähetystyöhön. Paavali otti hänet mukaansa lähetysmatkoilleen. He kävelivät pitkät matkat, sillä siihen aikaan ei ollut autoja, ei lentokoneita eikä linja-autoja. He purjehtivat merten yli isoilla purjeveneillä. (Piirretään kuva purjeveneestä). Jokaisessa paikassa, mihin he menivät, he kertoivat ilosanomaa Jeesuksesta. He kohtasivat monia vaaroja matkan varrella, mutta Jumala varjeli heitä. Joskus ihmiset eivät olleet iloisia kuullessaan sanomaa Jeesuksesta ja Timoteuksen ja Paavalin oli paettava toiseen paikkaan.

Myöhemmin lähetysmatkojen jälkeen Timoteus sai kaksi pitkää kirjettä työtoveriltaan Paavalilta. (Kuva vanhasta kirjeestä). Kirjeet Timoteukselle löytyvät Raamatusta. (Näytä Raamatusta Paavalin kirjeitä Timoteukselle.) Paavali rohkaisi Timoteusta hänen työssään ja muistutti, että tärkein työkalu lähetystyössä on Raamattu ja sen opettaminen. Näin vanha työtoveri kirjoitti Timoteukselle. Lue 2. Tim. 3:14-16.

Tänäänkin me saamme kuulla Raamatun sanaa: kotona, kirkossa ja pyhäkoulussa. Voimme lukea sitä itsekin. Raamatun sanoma on, että Jeesus rakastaa meitä. Hän rakasti meitä niin paljon, että kuoli puolestamme ristillä. Hän nousi ylös kuolleista ja on meidän elävä Vapahtajamme. Raamattu opettaa, että Jeesus on ainut tie taivaaseen. Sinne taivaaseen haluamme suunnata uskoen Jeesukseen. Eikö olekin ihmeellisen hieno sanoma?

Opetuksen ydin

Jokainen meistäkin on Paavalin ja Timoteuksen tavoin lähetystyöntekijä. Saamme kertoa toisille Jeesuksesta ja tukea niitä, jotka ovat lähetystyössä kaukana ulkomailla, rukoillen ja taloudellisesti. Raamatun avulla opimme tuntemaan Jeesusta yhä paremmin. Siksi on tärkeää lukea Raamattua ja mennä sinne, missä opetetaan Raamattua.

Rukous

Rakas Taivaallinen Isä, kiitos Raamatun sanasta. Kiitos että saamme lukea ja kuulla sitä vapaasti. Rukoilemme niiden puolesta, jotka eivät ole kuulleet Raamatun sanomaa Jeesuksesta. Siunaa lähetystyötä kaikkialla maailmassa ja auta meitäkin olemaan lähetystyöntekijöitä. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Laulut

Jeesus meidät lähettää, PK 54
Siunaus, PK 94
Lintu pieni, lintuseni, SK 401
Jeesus meitä rakastaa, SK 409
Kiirehdi rakkaan Jeesuksen luo, SK 410
Ylitse kaikkien rajojen, VK 429

Keskustelukysymykset

1. Missä sinä olet kuullut Jeesuksesta? Kuka on kertonut sinulle Jeesuksesta?
2. Kenelle sinä voisit kertoa hänestä? Millä tavalla?
3. Oletko joskus tukenut lähetystyötä tai lähetystyöntekijöitä?
4. Millä tavalla sinä voisit osallistua lähetystyöhön? (Opettaja voi esimerkiksi antaa lapsille

Toiminta

Askartelu: Sydän kirjanmerkki

TARVIKKEET:
sydänmalli
sakset
neljä 5cm x 5cm kokoista punaista paperia jokaiselle lapselle
puuvillalankaa
liimaa
tussikyniä

OHJE:
1. Leikkaa neljä sydäntä punaisesta paperista sydänmallin mukaan.
2. Leikkaa puuvillalangasta n. 15 cm pätkä.
3. Liimaa kaksi sydäntä kiinni toisiinsa ja langan päät niiden väliin.
4. Kirjoita sydämeen raamatunlause.

Ehdotuksia raamatunlauseiksi:
Herra, sinun sanasi on ikuinen! Ps. 119:89
Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani. Ps. 119:105 Jumalan sana on elävä ja väkevä. Hepr. 4:12

Tietokilpailu

Opettaja on kirjoittanut oikein/väärin sarakkeet sekä vastauskohtia 1-8 vastaavat kirjaimet valmiiksi liitutai fläppitaululle. Hän kysyy lapsilta, ovatko lauseet tosia vai vääriä. Jos lause on tosi, hän ympyröi kirjaimen ”oikein” palstalta. Jos se ei ole oikein, hän ympyröi kirjaimen ”väärin” palstasta. Ympyröidyistä kirjaimista muodostuu tärkeä sana (RAAMATTU). Ympyröimättömistä muodostuu kaksi sanaa (PYHÄ SANA).

1. timoteus kuuli jeesuksesta vasta, kun hän oli vanha mies.pr
2. timoteus kävi kirkossa äitinsä ja isoäitinsä kanssa.ay
3. timoteus tutustui paavaliin, kun hän oli nuori mies.ah
4. paavali otti timoteuksen mukaan lähetysmatkalle.mä
5. paavali ja timoteus lensivät lentokoneella paikasta toiseen.sa
6. he kertoivat ilosanomaa jeesuksesta joka paikassa.ta
7. paavali kirjoitti timoteukselle kaksi kirjettä.tn
8. kirjeet timoteukselle löytyvät raamatusta.ua

tehtävä isoille

Tehtävä isoille (liite 2).

Taustatietoa ohjaajalle, opetus ja muu: Maarit Otto
Laulut ja keskustelukysymykset: Liisi Portin
Kuvitus: Liina Pajunen