Luukas

 

(luuk. ja ap.t.)

Taustatietoa ohjaajalle

Taustatietoa ohjaajalle

Luukkaan elämästä tiedetään hyvin vähän. Luukas on Luukkaan evankeliumin sekä Apostolien tekojen kirjoittaja. Hän oli Paavalin työtoveri (Kol. 4:14; 2., Tim. 4:11; Filem. 24) ja kulki Paavalin mukana useilla hänen lähetysmatkoillaan. Ap.t. 16:10 alkaen Luukas käyttää me-muotoa matkaselostuksessaan. Ammatiltaan hän oli lääkäri. Hänen kielensä paljastaa hänet sivistyneeksi ihmiseksi, joka kykeni käyttämään kirjallista kieltä koulun kieliopin mukaisesti. Luukkaan evankeliumissa ja Apostolien teoissa emme saa kuulla, mitä Luukas on sanonut tai tehnyt. Luukas tahtoo valaista Jeesuksen Kristuksen merkitystä kaikkien ihmisten Vapahtajana ja Herrana ja osoittaa, miten Ylösnoussut Vapahtaja jatkaa kirkossaan työtään. Luukas on Jumalan pelastushistorian julistaja.

Teemaan virittäminen

Tuo mukanasi lasten kirja tai oma mielikirjasi. Kerro, että jokainen kirja on jonkun kirjoittama ja kuvittama. Mainitse tuomasi kirjan kirjoittajan ja kuvittajan nimet.

Kysele lasten mielikirjoista ja kirjailijoista. Usein emme tule ajatelleeksi, että joku henkilö on todella kirjoittanut kirjan, sillä kirjan sisältö vie meidät mukanaan ja unohdamme kirjailijan. Usein emme tiedä mitään muuta kirjailijasta kuin hänen nimensä.

Miten kirjailijat kirjoittavat kirjojaan? Lyijykynällä? Tietokoneella?

Kaksi tuhatta vuotta sitten ei ollut tietokoneita eikä edes lyijykyniä, mutta silloinkin kirjoitettiin kirjeitä. Näytä, jos mahdollista sulkakynä (tai linnun sulka), mustepullo ja paperikäärö (tai näytä kuvaa sulkakynällä kirjoittavasta). Paperi oli erilaista tuohon aikaan ja se käärittiin rullalle. On mielenkiintoista tietää, miten ennen vanhaan kirjoitettiin, mutta tärkeintähän on kirjan sisältö ja se, mitä siitä voimme oppia.

Opetus

Tänään kerron teille eräästä kirjailijasta. Tiedämme hänen nimensä ja että hän oli lääkäri. Hän on kirjoittanut yhden evankeliumeista ja Apostolien teot. Hän oli Paavalin läheinen työtoveri ja seurasi Paavalia useilla hänen lähetysmatkoillaan. Hänen nimensä alkaa kirjaimella L. Aivan oikein, hänen nimensä on Luukas.

(Näytä lapsille Raamatusta Luukkaan kirjoittamat kirjat.) Jumalan Pyhä Henki auttoi Luukasta kirjoittamaan Jeesuksesta ja hänen elämästään. Jumalan Pyhä Henki pani Luukkaan kirjoittamaan, miten evankeliumi alkoi levitä kaikkialle maailmaan. Monta mielenkiintoista kertomusta ja tapausta saamme kuulla Luukkaan tallentamana.

Luukas kirjoitti, sillä hän halusi kaikkien tietävän, että Jeesus on maailman Vapahtaja. Hän kirjoitti, että Jeesuksen piti kärsiä kuolema meidän syntiemme tähden ja että kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Hän kirjoitti, että evankeliumia pitää julistaa kaikille ihmisille. On kerrottava, että synnit saa anteeksi Jeesuksen tähden. Luukas kirjoitti ja nyt me saamme lukea ja ihmetellä, miten hyvin Jeesus hoitaa meitä.

Opetuksen ydin

Luukas kirjoitti sekä Luukkaan evankeliumin että Apostolien teot, koska halusi kaikkien tietävän, että Jeesus on maailman Vapahtaja. Luukkaan kirjojen kautta mekin saamme oppia tuntemaan Jeesusta.

Rukous

Rakas Taivaallinen Isä, kiitos pyhäkoulusta/kerhosta/leiristä, jossa saamme kuulla sinun sanaasi. Kiitos Jeesuksesta ja syntien anteeksiantamuksesta. Kiitos taivaan kodista ja ikuisesta elämästä. Siunaa lähetystyötä kaikkialla maailmassa. Tee meistä sinun ilosanoman eteenpäin viejiä. Jeesuksen nimessä. Aamen.

Laulut

Sanan anna koskettaa, SK 93
Mistään et suurempaa rakkautta löydä, SK 188
Jeesus meidän veljemme, VK 720

Keskustelukysymykset

1. Oletko lukenut Luukkaan kirjoittamia kirjoja, Luukkaan evankeliumia tai Apostolien tekoja?
2. Minkä takia Luukas halusi kirjoittaa?
3. Mistä Luukas kirjoitti evankeliumeissa, entä Apostolien teoissa?
4. Miksi voimme luottaa siihen, että se, mitä Luukas kirjoitti, on totta?
5. Jos sinun pitäisi kirjoittaa kirja elämäsi kaikkein tärkeimmästä asiasta, mistä kirjoittaisit?

Toiminta

Tietokilpailu

Kirjoita pieniin lappuihin numeroita 1-3 (yksi numero yhteen lappuun). Sekoita laput. Jaa lapset kahteen joukkueeseen. Osoita kysymykset vuorotellen joukkueille. Lapset voivat miettiä vastausta yhdessä. Oikean vastauksen jälkeen joku joukkueesta saa vetää yhden lapun ja lapussa oleva numero näyttää, kuinka monta pistettä ryhmä saa vastauksestaan. Lopussa lasketaan pisteet ja parhaimman pistemäärän voittanut joukkue voittaa. Varmista, että jokainen lapsi saa osallistua lapun vetämiseen.

1. Kuinka monta kirjaa Luukas kirjoitti? (Kaksi)
2. Mitkä Raamatun kirjat Luukas kirjoitti? (Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot)
3. Mika oli Luukkaan ammatti? (Lääkäri)
4. Kenen työtoveri hän oli? (Paavalin)
5. Mille matkoille Luukas osallistui Paavalin kanssa? (Lähetysmatkoille)
6. Minkä voimasta Luukas kirjoitti? (Pyhän Hengen)
7. Mikä oli Luukkaan sanoma? (Jeesus on maailman Vapahtaja)
8. Minkälaisen hengellisen/kristillisen viestin sinä voit kirjoittaa ystävälle? (Jeesus rakastaa sinua!; Tule pyhäkouluun tai kerhoon minun kanssani!; Rukoile, jos pelottaa!; Rukoilen puolestasi!)
9. Mitä tarkoittaa se, että Jeesus on kuollut maailman syntien puolesta? (Synnit saa anteeksi)
10. Kenelle ilosanoma Jeesuksesta kuuluu? (Kaikille ihmisille)

Tehtäviä pienille

Mitä jeesus teki puolestamme? -tehtävä

Ohjaaja on tulostanut jokaiselle lapselle liitteen 1. Ohjaaja lukee risteihin liittyvät tehtävät yhden kerrallaan niin, että lapset ehtivät välillä värittämään ristit annettujen ohjeiden mukaan.

1. Jeesus kantoi syntimme ristille. Jos me kirjoittaisimme kaikki meidän pahat tekomme, sanamme ja ajatuksemme ensimmäiseen ristiin, se tulisi täyteen. Väritä ensimmäinen risti tumman violetilla/mustalla muistuttamaan meitä synneistämme.
2. Jeesus vuodatti verensä ristillä pestäkseen syntimme. Väritä toinen risti punaiseksi.
3. Jeesuksen tähden syntimme on poissa. Väritä kolmas risti valkoiseksi.
4. Jeesus lähettää meille Pyhän Hengen, joka auttaa meitä kasvamaan uskossamme. Väritä neljäs risti vihreäksi.
5. Jeesuksen tähden meillä on ikuinen elämä! Väritä viimeinen risti keltaiseksi/kultaiseksi.

Jeesus rakastaa sinua

Ohjaaja on tulostanut jokaisille liitteen 2. Lapset värittävät saamansa kuvan ja miettivät kenelle haluavat sen antaa. Ohjaaja voi auttaa lapsia kirjoittamaan kuvan ylälaitaan kenelle kuva on tarkoitettu ja kuvan alle lapsen oman nimen.

Tehtävä isoille

Raamattutehtävä (LIITE 3).

Tervetuloa mukaan

Ohjaaja on miettinyt sopivan tilanteen, johon voisi kutsua mukaan uusia lapsia, ja on tulostanut liitteen 4 siten, että jokainen lapsi saa itselleen yhden kutsukortin. Lapsi miettii kenet haluaisi antaa kutsun. Jokainen kirjoittaa ohjaajan antaman kutsutekstin kutsukorttipohjaan tai liimaa ohjaajan valmiiksi monistaman tekstin korttiinsa.

Taustatietoa ohjaajalle, opetus ja muu: Maarit Otto
Laulut ja keskustelukysymykset: Liisi Portin
Kuvitus: Liina Pajunen