Halvaantunut mies katon läpi

 

Luuk. 5:17-26

Lisämateriaali

Taustatietoa ohjaajalle

Tekstissä kerrottu ihme tapahtui Kapernaumissa, Jeesuksen kotikaupungissa (Matt. 9:1). Talojen katot olivat tasakattoja, jonne johti yleensä portaat. Vuode tarkoittaa vuodemattoa.

Jeesuksen toiminta oli huomattu myös Jerusalemissa, juutalaisten uskonnollisessa keskuksessa. Fariseukset ja lainopettajat eivät tulleet katsomaan Jeesusta Kapernaumiin saakka vain uteliaisuudesta, vaan arvioidakseen hänen toimintansa ”laillisuutta”, siis sitä, oliko se juutalaisten laintulkinnan mukaista vai ei.

Fariseukset olivat maallikkoliike – voisi sanoa ”herätysliike”. He olivat ankaran lain noudattamisen kannattajia ja vaatijoita. Heitä ei ollut paljon – juutalaisen historioitsija Josefuksen mukaan vain noin 6000. Fariseukset opettivat: ”Sairas mies ei parane, ennen kuin hänen syntinsä ovat anteeksiannetut” (vertaa Joh. 9:2-3). He siis väittivät, että sairaus oli seurausta synnistä ja parantumisen edellytys oli syntien anteeksisaaminen. Fariseukset ymmärsivät syntien anteeksisaamisen erilaisten uhrien suorittamiseksi. Koska Jeesus ei vaatinut uhreja tai muita uskonnollisia muotomenoja, fariseukset ymmärsivät, että Jeesus teki jotakin, joka oli sallittua

ja mahdollista – vain Jumalalle: antoi synnit anteeksi ”ilmaiseksi”.

Fariseukset näkivät merkit Jeesuksen jumaluudesta jumalanpilkkana. Jos Jeesus olisi ollut vain ihminen, fariseukset olisivat olleet syytöksissään oikeassa: Jeesus pilkkasi Jumalaa tekeytymällä Jumalaksi. Mutta koska Jeesus oli Jumala, hän ei pilkannut Jumalaa. Fariseukset olivat lähellä totuutta, mutta valitettavasti vain lähellä. Jos fariseukset olisivat uskoneet omia opetuksiaan, heidän olisi pitänyt tunnustaa, että Jeesus antoi myös miehen synnit anteeksi, sillä mieshän parani!

Lainopettajat olivat ammattiteologeja ja lakimiehiä. He tulkitsivat Vanhan testamentin (uskonnollista ja oikeudellista) lakia. Monet heistä olivat fariseuksia (Luuk. 5:30).

Ensimmäisen kerran Luukkaan evankeliumissa Jeesus käytti itsestään Ihmisen Poika -nimitystä. Tuo messiaaninen nimi tulee Dan. 7:13:sta. Ei kuitenkaan pidä ajatella, että Jeesus oli Jumalan Poika, koska hän teki ihmeitä. Päinvastoin: hän teki ihmeitä, koska hän oli Jumalan Poika. Raamatun ihmeet – erityisesti evankeliumien ihmeet – ovat ennen kaikkea tunnustekoja: niistä näkyi, että Jumala toimi. Siksi ei tarvitse etsiä luonnollisia selityksiä eri ihmeille. Ne olivat Jumalan tekoja. Osa Jumalan teoista voi olla ihmisjärjelle ymmärrettäviä, osa ei.

Huomaa jakeen 20 ”heidän uskonsa”, ei ”hänen uskonsa”. Oli kysymys kantajien (Mark. 2:3: neljä miestä) – ja varmaan myös kannettavan – uskosta. Se, että he kantoivat miehen Jeesuksen luo, osoitti heidän uskonsa. Tähän perustuu myös luterilainen lapsikaste: pienen lapsen kaste lähtee siitä, että hänen vanhempansa ja kumminsa opettavat ja kantavat häntä Jeesuksen eteen. Kertomus muistuttaa meitä myös siitä, että ei pidä antaa helpolla periksi. Joskus hyvä teko vaatii vaivannäkemistä. Mitä kannattaa tehdä yhden ihmisen auttamiseksi/ pelastamiseksi?

Lopulta tässä kertomuksessa on kysymys siitä, onko Jeesuksella valta antaa syntejä anteeksi ja kuka hän oikeastaan on. Tässä vaiheessa evankelistat kertovat meille, kuinka vastustus Jeesusta kohtaan alkaa nousta. Suurin syy siihen oli se, että Jeesus antoi syntejä anteeksi.

Teemaan virittäminen

Tarvitaan tukeva kangas tai matto, jonka päällä voi maata. Jokainen vuorollaan saa mennä makaamaan kankaalle. Makaavaa pyydetään sulkemaan silmänsä ja kangas nostetaan hitaasti vähän irti lattiasta ja heijataan kevyesti ja lasketaan sitten takaisin maahan. Vähintään neljässä kulmassa on oltava nostaja.

Jaetaan kokemuksia kannettavana ja kantajana olemisesta.

Opetus

Jeesus oli vieraana eräässä talossa. Paikalle tuli miehiä, jotka halusivat tuoda Jeesuksen parannettavaksi halvaantuneen miehen, jonka jalat olivat aivan hervottomat.

Miehet kurkistivat ikkunasta talon sisään. Pian heille selvisi, että sisällä talossa oli paljon väkeä, eivätkä he mahtuisi kantamaan halvaantunutta Jeesuksen luokse talon ovesta. Niinpä he kiipesivät portaita talon katolle ja irrottivat talon katossa olevia tiiliä pois. Sitten he laskivat vuodematolla makaavan halvaantuneen Jeesuksen eteen. Kaikki talossa olijat katsoivat tätä hämmästyneinä.

Jeesus ei kuitenkaan ollut hämmästynyt. Hän oli tiennyt jo etukäteen, että näin tulee tapahtumaan. Ensin Jeesus antoi miehelle synnit anteeksi ja sen jälkeen Jeesus paransi miehen. Halvaantunut oli todella parantunut. Sen näkivät kaikki, sillä nyt mies nousi seisomaan. Sitten hän otti vuodemattonsa ja käveli kotiinsa. Ihmiset ylistivät Jumalaa. Ehkä heidän kätensä olivat ylhäällä.

Halvaantuneen parantamisella Jeesus pystyi osoittamaan, kuka hän todella oli. Jeesus oli Jumalan Poika, jolla on valta sekä antaa synnit anteeksi että parantaa.

Opetuksen ydin

1. Jeesuksella on valta antaa anteeksi syntejä ja parantaa.
2. Voimme ”kantaa” ihmisiä Jumalan eteen rukouksessa. Meidänkin uskomme voi tuottaa yhtä hienon lopputuloksen: syntien anteeksisaamisen ja pelastuksen.
3. Me voimme olla arkienkeleitä auttamalla toisia.

Rukous

Taivaan Isä, kiitos siitä, että sinulla on valta antaa syntejä anteeksi ja parantaa. Kuule meitä, kun haluamme tänään kantaa sinun eteesi erityisesti seuraavat ihmiset… (Ohjaaja kerää etukäteen lapsilta ihmisiä, joiden puolestaan he haluavat tänään rukoilla). Siunaa heitä kaikkia ja pidä meistäkin huolta. Aamen.

Laulut

Jeesus meitä rakastaa, PK 9 / SK 409
Olen onnellinen, PK 111 / SK 413

Keskustelukysymykset pienille

1. Miten voit auttaa kotona?
2. Miten voit auttaa kavereita?
3. Miten sinua on autettu?
4. Miten Jeesukselta voi pyytää apua?
5. Miten Jeesus auttaa sinua?

Keskustelukysymykset isoille

1. Joskus on oma vuoro olla ottamassa vastaan apua ja joskus taas on vuoro olla antamassa apua. Kumpi on helpompaa?
2. Mikä saa meidät auttamaan toista?
3. Mikä saa meidät näkemään vaivaa ja ponnistelemaan toisten auttamiseksi? Teemmekö näin?
4. Jos olemme itse saaneet kokea Jumalan rakkautta ja apua elämässä, vaikuttaako se meidän tekemisiimme? Miten?

Havainnollistaminen

Kerronta Mark. 2:1-12 mukaan taiteltavaa havainnollistamisvälinettä apuna käyttäen. Havainnollistamisvälineen tekoon on ohje liitteenä (LIITE 1). Kerronnan apuna käytetään neljää n. 10 x 40 cm:n kokoista toisiinsa haaraniiteillä jonoksi liitettyä kartonkisuikaletta, jota liikuttelemalla saadaan esim. talo, portaat, vuodematto, ikkuna ja halvaantunut mies. Toteutus sopii sekä pienille että isoille lapsille.

Toiminta

Askartelu: auttajan koru

TARVIKKEET:
kuminauhaa
sakset
helmiä
askartelumassaa
puutikku

OHJE:

1. Tarkoituksena on tehdä Auttajan koru, jota käyttäessään henkilö muistaa auttaa apua tarvitsevia ihmisiä.
2. Muovaa askartelumassasta haluamasi kokoinen A-kirjain.
3. Paina puutikulla A-kirjaimen yläosaan kolo, josta mahtuu pujottamaan kuminauhan läpi.
4. Jätä A-kirjain joko kuivumaan tai paista se uunissa pakkauksen ohjeen mukaisesti.
5. Leikkaa vähän rannettasi pidempi pätkä kuminauhasta. Muista jättää solmimisvara.
6. Pujottele helmet nauhaan.
7. Lisää lopuksi A-kirjain nauhaan ja solmi nauha. Auttajan koru on valmis käytettäväksi.

Leikki: solmu

Yksi leikkijöistä tai ohjaajista valitaan auttajaksi. Hän menee pois huoneesta ja odottaa oven takana. Toiset leikkijät ovat autettavia. He muodostavat ympyrän. Kun ympyrä on valmis, leikkijät lähtevät kävelemään ympyrän keskustaan. Lopuksi kaikki ovat tiiviissä kasassa. Sen jälkeen kaikki nostavat kätensä ylös ja tarttuvat toistensa käsistä sattumanvaraisesti kiinni, niin että jokaisen leikkijän molemmissa käsissä on jonkun toisen leikkijän käsi. Kun kaikkien leikkijöiden käsissä on jonkun käsi, voidaan auttaja kutsua sisään. Hänen tehtävänään on selvittää solmu ilman, että solmussa olevat irrottavat käsiään. Käsistä on siis pidettävä tiukasti kiinni loppuun asti.

Leikki isoille

Kuningastuoli-kisa

Leikkijät jaetaan kolmen hengen ryhmiin. Jokaisessa ryhmässä kaksi leikkijää tekee käsillä kuningastuolin. Se tehdään niin, että leikkijän oma oikea käsi tarttuu oman vasemman käden kyynärpään kohdalta lujasti kiinni ja oma vasen käsi ottaa toisen leikkijän oikeasta taitetusta kädestä lujasti kiinni. Kun leikkijät ovat saaneet kuningastuolin valmiiksi, ryhmän kolmas leikkijä istuu sen päälle. Kun kaikki ryhmät ovat valmiina, he menevät seisomaan riviin ja ohjaajan antaessa luvan, he kisaavat, mikä joukkueista pääsee ripeimmin sovittuun paikkaan. Ensimmäinen ”maaliviivan” ylittänyt joukkue voittaa. Ohjaajan on syytä teroittaa, että koko ryhmän tarkoituksena on päästä maaliin ehjin nahoin.

Taustatietoa ohjaajalle: Pasi Hujanen
Teemaan virittäminen, opetus, keskustelukysymykset ja havainnollistaminen: Oili Ijäs
Laulut, leikit ja askartelu: Liisi Portin