Lesken poika

 

Luuk. 7:11-17

Taustatietoa ohjaajalle

Lapsen menettäminen on vanhemmille aina hirveä asia. Tämän kertomuksen äiti oli leski, minkä vuoksi hänen suruunsa yhdistyi myös suuri pelko tulevasta. Leskinaiset olivat siihen aikaan muiden ihmisten armollisuuden varassa, sillä naisten oli hyvin vaikea elättää itseään. Tässä tapauksessa naisella oli tulevaisuuden turvana oma poika, joka huolehtisi äitinsä elannosta. Kun äiti nyt menetti ainoan poikansa, hänellä oli edessä vaikeat ajat.

Tämä kertomus on ensimmäinen Raamatun kolmesta tapauksesta, joissa Jeesus herättää kuolleen. Tapaus ajoittuu Jeesuksen julkisen toiminnan alkuvaiheeseen, eikä varmaankaan leskiäiti sen enempää kuin muu väkijoukko osannut odottaa Jeesukselta tällaista ihmettä. Nämä ihmeet, joissa Jeesus herätti kuolleita, ovat esikuvia viimeisenä päivänä tapahtuvasta suuresta ylösnousemuksesta.

Opetus

Useimmiten elämässä käy niin, että ihmiset kuolevat melko vanhoina. Joskus kuitenkin vanhemmat joutuvat hautaamaan oman lapsensa. Se on heille hyvin vaikeaa. Jeesuskin kohtasi äidin, jonka poika oli kuollut. Tämä leskiäiti oli jo aiemmin menettänyt miehensä, ja nyt hänen ainoa poikansa oli kuollut. Äiti oli todella surullinen ja kaipasi poikaansa. Lisäksi hän oli huolissaan. Siihen aikaan naiset eivät käyneet työssä, vaan heidän miehensä elättivät heidät. Tämän naisen mies oli kuollut, joten hän saattoi turvautua vain poikaansa: poika kävisi töissä ja elättäisi myös äitinsä. Nyt kun poikaa ei enää ollut, nainen ei tiennyt, mistä saisi ruokaa ja vaatteita elääkseen.

Nainin kaupungin väkeä oli tullut runsaasti koolle hautaamaan lesken poikaa. Poikaa kannettiin paareilla ulos kaupungin portista, sillä vainajat haudattiin aina muurien ulkopuolelle. Äiti sekä väkijoukko kulkivat itkien perässä. Jeesus tuli opetuslapsineen hautajaissaattuetta vastaan. Hänen mukanaan kulki jälleen paljon ihmisiä. Kun Jeesus näki itkevän äidin, hän näki samalla äidin sisällä olevan murheen ja huolen. Jeesus tiesi tarkalleen, kuinka suuri äidin suru oli, ja hän sääli äitiä. Hän meni aivan paarien viereen, kosketti niitä, ja sanoi pojalle: ”Nouse”. Kuollut poika nousi ja alkoi heti puhua. Äiti sai poikansa takaisin eikä hänen riemullaan ollut rajaa! Tämän nähdessään ihmiset ylistivät Jumalaa. He tajusivat, että Jeesus ei ollut tavallinen opettaja. Jeesuksen maine kiiri yhä kauemmaksi.

Jeesus tekee ihmeitä. Hän tekee niitä meidänkin elämässämme. Suurin ihme, jonka hän on tehnyt, on se, että mekin voimme päästä taivaaseen. Jeesus on oikeastaan pelastanut meidätkin kuolemasta, sillä ilman häntä meillä ei olisi mitään toivoa kuoleman jälkeen. Jeesukseen uskovilla on ikuinen elämä taivaan kodissa.

Opetuksen ydin

Jeesus on meidän parantajamme ja pelastajamme.

Rukous

Rakas Jeesus, sinä teet ihmeitä. Saimme juuri kuulla, miten herätit pojan kuolleista ja poistit murheen hänen äidiltään. Kiitos Jeesus, että olet meidänkin pelastajamme. Kiitos, että olet avannut meille oven taivaaseen ja kutsut sinne meitä jokaista. Auta meitä kertomaan tätä iloista uutista muillekin. Siunaa meitä ja kaikkia rakkaitamme. Aamen.

Laulut

Kiitän sua, Jeesus, LV 119

Nyt kulkee halki korpimaan, LV 104
Paljon ois aihetta lapsella kiittää, LV 117
Kiitän sua, Jeesus, LV 119
Kiittämään, PK 120 Jeesus on tie, PK 162
Taivaassa, PK 165
Oi Jumala, et hylkää pientä lasta, VK 491
Oi Jeesus, ota syliisi, VK 496

Keskustelukysymykset

1. Millaisia Jeesuksen ihmeitä muistat?
2. Mitä kuolleen pojan äiti mahtoi ajatella, kun Jeesus tuli pojan paarien viereen?
3. Entä mitä hän ajatteli, kun sai poikansa takaisin luokseen?
4. Mistä saamme avun hätäämme?
5. Miten pääsemme taivaaseen?
6. Tarvitseeko kuolemaa pelätä?

Havainnollistaminen pienille

Voit havainnollistaa kertomuksen esim. juonen mukaan muuttuvalla ja kasvavalla taulupiirroksella. Voit piirtää valmiiksi kaupungin muurin ja portin sekä talojen kattoja näkymään muurin yli. Kun kerrot kertomusta, piirrä ensin portista ulospäin kulkeva hautajaissaattue: paarit, joilla poika makaa, ja neljä miestä paareja kantamaan. Paarien perään äiti ja muita ihmisiä. Ihmishahmot voivat olla hyvin pelkistettyjä, kaapuvaate ja sen sisään kasvojen ääriviivat riittävät hyvin. Kun Jeesus saapuu paikalle, piirrä hänet paarien luo ja muutama ihminen hänen seuraansa. Piirroksen tilankäyttö kannattaa hahmotella etukäteen paperille. Kerro hitaasti ja piirrä samalla. Ei tarvitse olla hyvä piirtäjä toteuttaakseen tämän! Katso erillinen ohje: Havainnollistaminen piirtämällä.

Havainnollistaminen isoille

Jumala on luonut luonnonlait ja hän on niiden yläpuolella

1. Varaa näytille muutama esine, jotka ovat esimerkkejä erilaisista luonnonlaeista (kompassi havainnollistamaan maapallon magneettisuutta, kivi kuvaamaan painovoimaa, vesiastiaan jokin kelluva ja jokin uppoava esine kuvaamaan veden nostetta). Käykää aivan lyhyesti läpi nämä luonnonlait.
2. Kerro, että Jumala on luonut maailman ja kaikki ilmiöt, joita maailmassa tapahtuu. Maailmassa kaikki tapahtuu luonnonlakien mukaan, ellei Jumala puutu asiaan. Jumala on ainoa, joka voi toimia vastoin luonnonlakeja.
3. Esitä kertomus eläytyen. Voit vaikka kertoessasi piirtää taululle leskiäidin kävelemässä pää kumarassa huiviin kietoutuneena, ehkäpä kasvot käsillään peittäen. Kertomuksen jälkeen pyydä lapsia miettimään, miltä äiti näyttäisi kertomuksen lopussa. Halukkaat voivat tulla seisten tekemään still-kuvan (= pysähtyneen kuvan) eläytyen äidin rooliin.
4. Raamatun opetusosion jälkeen pohtikaa, voiko ihminen herättää toisen ihmisen kuolleista. Ei voi, sillä luonnonlakien (jotka ovat siis Jumalan säätämiä) mukaan kaikki elävä kuolee aikanaan. Kuolleesta ei voi saada uudelleen elävää.
Tässä raamatunkertomuksessa, kuten monissa muissakin, Jeesus toimii vastoin luonnonlakeja. Jeesus on Jumala. Hän voi herättää ihmisen kuolleista.
5. Voitte palauttaa mieleen muitakin Raamatun kertomuksia, joissa Jumala toimii vastoin luonnonlakeja (esim. Israelin kansa ylittää Punaisen meren, Jeesus kävelee veden päällä, myrskyn tyynnyttäminen, parantaminen ilman lääkkeitä).

Toiminta

Piirrosarvoituksia

Ohjaaja piirtää taululle tai paperille kuvaa jostakin Raamatun ihmeestä. Piirtämisen aikana lapset saavat arvata, mikä raamatunkertomus on kyseessä. Kun kertomus on arvattu oikein, piirretään seuraavaa kuvaa. Isommat lapset voivat halutessaan itsekin piirtää näitä arvoituksia. Esimerkkejä kuva-arvoitusten aiheista: Jeesus muuttaa veden viiniksi, Israelin kansa ylittää Punaisen meren, Jeesus kävelee veden päällä, Jeesus tyynnyttää myrskyn, Jeesus ajaa pahat henget sikoihin, Jeesuksen parannettavaksi tuodaan halvaantunut mies katon läpi, Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista, Jeesus ruokkii suuren väkijoukon viidellä leivällä ja kahdella kalalla, vitsaukset Egyptissä, Mooses saa veden virtaamaan kalliosta, Jeesuksen ylösnousemus.

Taustatietoa ohjaajalle, opetus, havainnollistaminen, toiminta: Meeri Kuokkanen
Keskustelukysymykset: Liisi Portin