Johanneksen kaste

 

matt. 3:1-6

Lisämateriaali

Taustatietoa ohjaajalle

Vanhan testamentin profeetat vaikuttivat aikavälillä 800-400 eKr. Heidän jälkeensä oli noin 400 vuoden hiljainen jakso, jolloin Jumala ei antanut sanaansa profeetoille. Johannes Kastaja päätti tuon hiljaisuuden. Hänen kauttaan Jumala taasen puhui. Johannes oli vanhan ja uuden liiton välissä, kuin viimeinen profeetta ja samalla uuden aikakauden kuuluttaja.

Johannes vaikutti Juudean autiomaassa. Hän eli kuin paimentolaiset, pukeutuen heidän tavallaan ja syöden vaatimattomasti, mitä autiomaasta löytyi (vertaa samankaltaisuus profeetta Eliaan). Jerusalemista lähdettäessä itään laskeuduttiin kohti Jordan-virran laaksoa, kohti Suolamerta. Siellä sijaitsi Juudean autiomaa, hiekkainen erämaatasanko, Jeriko vihreänä keitaana sen keskellä.

Johannesta kuulemaan tuli väkeä Jerusalemista asti (noin päivän matka), koko Juudean maakunnasta ja Jordanin varrelta. Sanan Jumalan miehestä, profeetasta, oli täytynyt kulkea ihmiseltä ihmiselle. Moni kiinnostui ja lähti kuuntelemaan. Meille tämän ajan kaikenlaiseen kikkaja temppukristillisyyteen tottuneille tässä on kova opetus. Puhdas ja oikea Jumalan sanan julistus vetää kuuntelemaan vaikka korpeen!

Ennen Israelin kuninkaita (Saulia, Daavidia, Salomonia, jne.) Jumala oli kansansa kuningas. Vanhan testamentin profeetat julistivat Jumalan vielä kerran palaavan ja perustavan valtakuntansa. Johannes julisti: nyt tuo aika on koittamassa. Jeesuksessa taivasten valtakunta tuli maan päälle. Jo nyt voidaan elää uskossa tämän valtakunnan jäseninä ja päästä kerran perille taivaan kotiin.

Johannes kehotti ihmisiä kääntymään Jumalan puoleen. Hän kastoi ihmisiä parannuksen kasteella, mikä ei siis ollut vielä kristillinen kaste, yhtä vähän kuin Johannes itse oli luvattu Messias. Hän valmisti ihmisiä kohtaamaan Jeesuksen (vertaa lain valmistava tehtävä evankeliumille).

Teemaan virittäminen

Heinäsirkat ja hunaja

Tarkoituksena on, että lapset saavat konkreettisesti nähdä, mitä erikoista Johannes Kastaja söi: heinäsirkkoja ja villimehiläisten hunajaa.

1. Ota mukaasi hunajaa ja kamelin tms. karvaa.
2. Tulosta heinäsirkkojen kuvia (LIITE 1/JOHANNEKSEN KASTE). Leikkaa ne ja piilota pitkin huonetta ennen opetuksen alkamista.
3. Laita heinäsirkkojen siritys-ääntä soimaan taustalle. Sitä voi äänittää internetistä tai sitä voi tehdä lasten soittimella tai lelulla. Lasten tehtävänä on etsiä heinäsirkkojen kuvia sirityksen kuuluessa taustalta. Näin saat etsimisestä jännittävämpää.
4. Lapset voivat tuoda löytämänsä heinäsirkkojen kuvat kamelinkarvan päälle. Anna jokaisen lapsen maistaa myös hunajaa.

Kun heinäsirkat ovat löytyneet ja lapset ovat maistaneet hunajaa, voit aloittaa opetuksen kertomalla: ”Seuraavaksi luemme Raamatusta miehestä, jonka ruokana olivat heinäsirkat ja hunaja.”

Opetus

Osaathan pyytää anteeksi? Luemme Matt. 3:1-6

Johannes Kastaja oli erikoinen mies, aika kummallinenkin. Hän asui autiomaassa, jossa oli aina kuuma. Siellä oli vain hiekkaa ja kiviä, eikä siellä kasvanut paljon mitään. Sieltä oli vaikea löytää ruokaa. Raamattu kertookin, että Johannes soi heinäsirkkoja ja hunajaa. Vaatteena hänellä oli päällään kamelinkarvoista tehty asu. Erikoinen mies, mutta erikoinen oli hänen sanomansakin.

Israelin kansalla oli pitkän aikaa ollut vaikeaa. Muinoin heillä oli ollut kuninkaita johtamassa maata ja Jumalan profeettoja opettamassa Jumalan tahtoa. Nyt Jumala oli antanut Johannekselle tehtäväksi opettaa kansalle, että hyvin pian Jumala lähettäisi oman kuninkaansa ja hyvän opettajan, jota kutsuttiin Messiaaksi ja Kristukseksi. Me tiedämme, että Johannes tarkoitti Jeesusta, joka tulikin pian Johanneksen jälkeen. Johanneksen tärkeä tehtävä oli valmistaa ihmisiä vastaanottamaan Jeesus.

Johannes sanoi ihmisille: ”Raivatkaa Herralle tie”. Johannes ei tarkoittanut, että alettaisiin tehdä maantietä, jota pitkin Jeesus sitten voisi tulla. Johannes puhui ihmisten sydämistä. Olivatko ihmisten sydämet valmiita vastaanottamaan Jeesuksen? Johannes sanoi myös: ”Kääntykää, tehkää parannus.” Se tarkoitti sitä, että sovittiin riidat, pyydettiin anteeksi toiselta, jos oli tehty väärin häntä kohtaan. Ei varastettu toisen omaa, ei puhuttu toisesta pahaa eikä muutenkaan tehty toiselle pahaa. Johannes muistutti ihmisiä Jumalan käskyistä ja siitä, ettei niitä saanut rikkoa.

Kun ihmiset Johannesta kuunnellessaan ymmärsivät, että he olivat tehneet pahaa, he tunnustivat sen ja pyysivät anteeksi. Sen jälkeen Johannes kastoi heidät. Se muistutti heitä siitä, että Jumala antaa synnit anteeksi. Oikeastaan tuo Johanneksen kaste muistutti ihmisiä Jeesuksesta, joka antaa synnit anteeksi.

Mekin saamme tunnustaa Jeesukselle pahat tekomme, pyytää niitä anteeksi ja uskoa, että Jeesus antaa anteeksi. Saamme myös pyytää toisilta ihmisiltä anteeksi ja antaa heille anteeksi.

Osaathan sinä pyytää ja antaa anteeksi!

Rukous

Rakas Taivaan Isä, kiitos Johannes Kastajasta, joka valmisti ihmisiä vastaanottamaan Jeesuksen. Kiitos, että Jeesus haluaa tulla myös meidän luoksemme. Auta meitä tunnustamaan pahat tekomme ja pyytämään niitä anteeksi. Kiitos, että sinä annat anteeksi meille. Opeta meitäkin antamaan anteeksi toisillemme. Auta meitä elämää niin, että auttaisimme toisiamme, emmekä olisi pahoja toisiamme kohtaan. Aamen.

Laulut

Profeettalaulu, PK 79
Jeesus on hyvä paimen, SK 407
Jeesus, sinuun turvaten, VK 487
Oi Jumala, et hylkää pientä lasta, VK 491

Keskustelukysymykset

1. Mikä oli Johannes Kastajan tärkein tehtävä?
2. Mikä oli Johanneksen sanoma ihmisille? Mitä hän halusi opettaa heille?
3. Mikä voisi olla Johanneksen opetus meille? Mitä voisimme oppia hänen kauttaan?

Havainnollistaminen pienille

Opetusteksti havainnollistetaan tarinapussin avulla. Katso tarinapussin käyttämiseen erilliset ohjeet. Tarinapussista nostetaan kertomuksen edetessä alla olevat esineet. Suluissa on opetustekstin kohta.

1. pussillinen pieniä kiviä, jotka kaadetaan pussista lattialle (hiekkaa ja kiviä)
2. kuva heinäsirkasta (LIITE 2/JOHANNEKSEN KASTE) ja hunajapurkki (heinäsirkkoja ja hunajaa)
3. kruunu (Jumala lähettäisi oman kuninkaansa)
4. vauvanukke kapaloituna (Jeesusta, joka tulikin pian Johanneksen jälkeen)
5. valkoinen pahvisydän (ihmisten sydämistä)
6. pieni pullo vettä ja lasinen kulho, johon vesi kaadetaan (Johannes kastoi heidät)
7. risti (Jeesus antaa anteeksi)

Havainnollistaminen isoille

Opetusteksti havainnollistetaan pyytämällä yhtä lapsista eläytymään Johannes Kastajaksi.

Tämä tapahtuu pukemalla joku lapsista Johannes Kastajaksi opetuksen alussa ja antamalla hänelle vuorosanoja ja tehtäviä opetuksen aikana. Opettaja lukee tai kertoo omin sanoin opetustekstiä. Opettajan kertoessa Johannes Kastajan ruokailusta, hän voi antaa lapselle hunajapurkin ja vaikka piirtämänsä tai tulostamansa kuvan heinäsirkasta (LIITE 2/JOHANNEKSEN KASTE). Opettajan kertoessa Johanneksen vaatetuksesta puetaan lapselle kamelinkarvoista tehty asu eli esimerkiksi tekoturkki tai vaikka lampaantalja. Lapsi voi ottaa kengät ja sukat pois ja olla avojaloin.

Kun opettaja opettaa, että Johanneksen tärkein tehtävä oli valmistaa ihmisiä vastaanottamaan Jeesus, lapsi voi sanoa toisille lapsille: ”Jeesus tulee pian!” Kun opettaja kertoo Johanneksen sanomasta, lapsi voi sopivassa kohdassa sanoa: ”Kääntykää, tehkää parannus!” Kun opettaja kertoo ihmisten kääntymisestä, hän pyytää kaikki lapsia menemään polvilleen ja rukoilemaan. Heidät siis otetaan mukaan eläytymään. Tämän jälkeen Johannes voi mennä muutaman lapsen luo, koskettaa heidän päätään ja sanoa: ”Kastan sinut!” Lopuksi kaikki voivat istuutua kuulemaan opetustekstin loppuosan.

Toiminta

Leikki: Johanneksen opetuksia

Yksi leikkijöistä valitaan olemaan Johannes Kastaja. Toiset ovat häntä kuulemaan tulleita ihmisiä. Johannes seisoo paikallaan ja ihmiset kävelevät ympäri huonetta. Johannes opettaa ihmisiä, ja ihmisten tulee toimia opetusten mukaan. Johannes voi opettaa seuraavia asioita: ”Kääntykää!” (jokainen lapsi tekee täyskäännöksen), ”Tehkää parannus!” (jokainen lapsi menee polvilleen maahan ja laittaa kädet ristiin), ”Raivatkaa Herralle tie!”(jokainen lapsi nostaa kädet kohti kattoa), ”Antakaa anteeksi!” (lapset halaavat toisiaan), ”Tulkaa kasteelle!” (lapset menevät nopeasti jonoon Johanneksen eteen) ja ”Jeesus tulee pian!” (jokainen lapsi kumartaa).

Leikin voi leikkiä niin, että kukaan ei tipu pelistä ja Johannes pysyy koko leikin ajan samana tai sitten voidaan leikkiä niin, että viimeisenä oikein tehneestä tai täysin väärin tehneestä leikkijästä tulee Johannes. Yksi vaihtoehto leikkiin on myös, että Johannes pysyy koko ajan samana ja viimeisenä oikein tehnyt lapsi tippuu pois leikistä. Tässä versiossa lopuksi jäljellä on vain yksi leikkijä ja Johannes. Johannesta esittävällä lapsella voi olla muistin tukena opettajan etukäteen kirjoittamat Johanneksen opetuslauseet.

Leikki: Johannes ja heinäsirkat

Yksi leikkijöistä valitaan olemaan Johannes. Toiset ovat heinäsirkkoja. Johannes menee hetkeksi ulos huoneesta ja heinäsirkat etsivät itselleen piilopaikan, jossa pysyttelevät hiljaa. Kun kaikilla on piilo, Johannes saa tulla etsimään itsellensä heinäsirkkoja. Leikki loppuu, kun kaikki heinäsirkat ovat löytyneet.

Taustatietoa ohjaajalle ja opetus: Esa Luomaranta
Teemaan virittäminen: Riikka Lindroos
Rukous, laulut, keskustelukysymykset, havainnollistaminen, toiminta: Liisi Portin