Jeesuksen kaste

 

Matt. 3:13-17

Taustatietoa ohjaajalle

Jeesuksen kaste on ymmärretty alkuna hänen julkiselle toiminnalleen, vihkimyksenä tielle, jolle Jumala lähetti hänet. Kasteen tärkeyttä osoittaa se, että Jeesus matkasi Jordanille kaukaa pohjoisesta, kotimaakunnastaan Galileasta. Jumalan suunnitelmaan kuului, että Jeesus kastettiin syntisten kasteella.

Johannes ei ensin tahdo kastaa Jeesusta, koska hän sanoi tarvitsevansa itse kasteen Jeesukselta. Miksi Johannes, joka kastoi muita, tarvitsisi kasteen Jeesukselta? Johannes kutsui ihmisiä parannukseen, tunnustamaan syntinsä. Hän tiesi ja tunsi Jeesuksen Jumalan Pojaksi, joka ainoana voi antaa synnit anteeksi. Pyytämällä itselleen kastetta Jeesukselta Johannes tunnusti olevansa kaikkien muiden ihmisten kaltainen, syntinen Jumalan edessä.

Jeesus perusteli kasteensa Jumalan vanhurskauden täyttämisellä. Johannes ymmärsi sen kuuluvan Jumalan pelastussuunnitelmaan. Jeesuksesta tuli näin yksi meistä syntisistä. Hän, täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen, suostui syntisen ihmisen osaan (vain sillä erotuksella, että hän ei itse langennut koskaan syntiin, Hepr. 4:15). Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi niin todellisesti, että hän tuntee kaiken ihmisen elämään liittyvän.

Taivaan aukeaminen kuvaa Jeesuksen täydellistä yhteyttä Isäänsä. Pyhä Henki kyyhkysen muodossa täydensi Jumalan kolminaisuuden. Taivaasta kuuluvalla äänellä Jumala tunnustautui omaan Poikaansa. Siinä toteutui yksi Vanhan testamentin Messias-ennustus, ”Katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen.” (Jes. 42:1)

Opetus

Jeesus, syntisten Vapahtaja. Luemme Matt. 3:13-17.

Evankeliumiteksti kertoo Jeesuksen Vapahtajan työn alusta. Johannes Kastaja oli saarnannut ihmisille jo pitkään, opettanut heille Jumalan käskyjä ja kastanut ihmisiä parannuksen kasteella. Jeesuskin tuli Johanneksen kastettavaksi. Johannes ihmetteli sitä ja sanoi hänen tarvitsevan Jeesukselta kasteen. Johannes tiesi, että vaikka Jeesus oli ihminen, hän oli myös Jumala. Ja mihinkä Jumala kastetta tarvitsisi? Sen sijaan Johannes itse tarvitsisi Jumalalta kasteen.

Jeesus opetti Johannekselle Jumalan tahdon toteutuvan, kun Jeesus kastettiin. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja tahtoo viedä meidät kaikki taivaan kotiin. Siksi Jumala lähetti oman Poikansa Jeesuksen tänne maailmaan. Jeesus eli ihmisen elämän ja viimein kuoli ristillä meidän puolestamme. Kun Jeesus kastettiin, hänet asetettiin tähän tehtävään. Hänestä tuli ihan samanlainen kuin kuka tahansa meistä ihmisistä. Oli vain yksi ero: me kaikki olemme syntisiä, mutta Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä, ei mitään pahaa. Mutta koska Jeesus on yksi meistä, hän voi myös auttaa meitä. Raamattu opettaakin kaikkialla, että Jeesus kuoli ja sovitti meidän kaikki synnit. Siksi me voimme saada ne anteeksi.

Matteus kertoi vielä, että Jeesuksen kasteen jälkeen taivas aukesi. Se kuvaa Jeesuksen yhteyttä Jumalaan, Taivaan Isään. Jumalan kolmas persoona, Pyhä Henki, tuli kyyhkysen muodossa Jeesuksen päälle. Näin Jeesus oli asetettu Vapahtajan työhön. Taivaasta kuului vielä Jumalan ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani.” Jumala rakasti Jeesusta, omaa Poikaansa. Mutta Jumala rakastaa myös meitä, vaikka olemmekin syntisiä. Siksi Jumala antoi Jeesuksen meille Vapahtajaksi.

Opetuksen ydin

Jeesus tuli syntisiä varten.

Rukous

Rakas Taivaan Isä, kiitos että annoit meille Jeesuksen. Kiitos, että rakastat meitä ja annat syntimme anteeksi. Kiitos, että saamme olla lapsiasi. Aamen.

Laulut

Jeesus meitä rakastaa, SK 409
Olen onnellinen, SK 413
Taivaan Isä, nostit minut, VK 495
Kun äidit lapsiansa, VK 497

Keskustelukysymykset

1. Miksi Johannes ei aluksi suostunut kastamaan Jeesusta?
2. Miksi Johanneksen tuli kastaa Jeesus?
3. Millä tavalla Jumalan kaikki kolme persoonaa olivat läsnä Jeesuksen kasteessa?
4. Miksi Jeesus tuli maailmaan?
5. Miten me voimme saada pahat tekomme anteeksi?

Havainnollistaminen

Vaihtoehto 1.

Opettaja voi havainnollistaa piirtämällä kaksi kuvaa. Toinen kuva on Jeesuksen kasteesta ja toinen Jeesuksen elämästä. Piirrä ensimmäiseen kuvaan Johannes Kastaja seisomaan veteen. Piirrä Johanneksen ympärille ihmisiä sekä veteen että maalle. Opetuksen edetessä piirrä Jeesus seisomaan Johanneksen kanssa veteen. Kun opetat siitä, miksi Jeesus tuli maan päälle, voit piirtää toiseen kuvaan Jeesuksen ensiksi seimen vauvana, sitten aikuisena miehenä ja lopuksi ristille. Palaa opetuksen lopuksi ensimmäiseen kuvaan ja piirrä kuvaan kyyhkynen Jeesuksen päälle. Piirrä myös taivasta ja kirjoita sen alle teksti: ”Tämä on minun rakas Poikani.” Voit myös piirtää kuvat etukäteen ja näyttää lapsille valmiita kuvia opetuksen edetessä. Katso ohje piirtämiseen s. 4.

Vaihtoehto 2.

Opetuksen voi myös havainnollistaa niin, että opettaja pukeutuu ihmiseksi, joka tulee kertomaan lapsille siitä, mitä oli neljä vuotta sitten nähnyt ja kuullut. Opettaja voi kertoa aluksi, että oli itse menossa Johanneksen kasteelle. Hän oli kuullut Johannes Kastajan opetusta käskyistä ja Jumalan tiestä ja oli päättänyt mennä kasteelle. Juuri ennen kuin hänen vuoronsa oli tullut, Jeesus oli ilmestynyt paikalle. Opettaja voi kertoa Johanneksen ja Jeesuksen keskustelusta ja Jeesuksen kasteesta. Lopuksi hän voi kertoa olleensa myös seuraamassa Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Kun hän oli nähnyt Jeesuksen ylösnousseena, hän oli ymmärtänyt, että oli saanut syntinsä anteeksi ja että Jeesus oli pelastanut hänetkin. Lopuksi opettaja voi sanoa, että Jumala rakastaa myös paikalla olevia lapsia ja haluaa antaa heidänkin syntinsä anteeksi ja pelastaa heidät.

Toiminta

Koko ryhmän piirustus

Opettaja on etukäteen varannut värikyniä ja isoa paperia, jolle koko ryhmä mahtuu piirtämään. Tarkoituksena on, että koko ryhmä tekee yhteisen taideteoksen Jeesuksen kastehetkestä. Opettaja jakaa lapsille aiheet: Jordan-virta, taivas, ympäristö (puut, pensaat, kukat), Johannes Kastaja, Jeesus, eri-ikäisiä ihmisiä vedessä ja maalla ja kyyhkynen. Lopuksi taideteos voidaan kiinnittää seinälle.

Sarjakuva

Jokainen saa tehdä oman sarjakuvan Jeesuksen kasteesta. Ensimmäisessä ruudussa voi olla Johannes Kastaja opettamassa, toisessa ruudussa hän voi kastaa ihmisiä, kolmannessa Johannes voi kohdata Jeesuksen, neljännessä Johannes voi kastaa Jeesuksen ja viidennessä Pyhä Henki voi laskeutua Jeesuksen päälle kyyhkysen muodossa. Sarjakuvaan voi tehdä myös puhekuplia.

Taustatietoa ohjaajalle ja opetus: Esa Luomaranta
Rukous, laulut, keskustelukysymykset, havainnollistaminen, toiminta: Liisi Portin