Tuomas

 

Joh. 20:24-29

Taustatietoa ohjaajalle

Tuomaalla on evankeliumissa ollut jo aikaisemmin se rooli, että hänen on vaikea ymmärtää Jeesuksen merkitystä (11:16; 14:5). Nyt juuri hän torjuu puheen Kristuksen ylösnousemuksesta.

Kun hän saa nähdä Ylösnousseen, hän vakuuttuu ja hänen suustaan kaikuu koko evankeliumin huikein uskontunnustus. Me, joilla on takanamme vuosituhantinen kristillinen perinne, olemme kykenemättömiä näkemään hänen sanoissaan mitään ihmeellistä. Kuitenkin tässä on yksi evankeliumin ehdottomista huippukohdista. Sen merkitys vain korostuu siitä huomiosta, että jossakin vaiheessa evankeliumi on päättynyt vain muutama lause näiden sanojen jälkeen. Evankeliumi on valmis. Johannes palaa prologin huippukohtaan ja ympyrä sulkeutuu: ”Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet” (1:18) – ”Minun Herrani ja Jumalani!” (20:28)

Opetus pienille

Jeesuksen opetuslapset eli hänen läheisimmät työtoverinsa olivat peloissaan ja surullisia. He olivat koolla lukittujen ovien takana. Jeesus oli kuollut ja haudattu hetki sitten. Opetuslapset olivat menettäneet toivonsa. Keskellä tätä surua ja pelkoa Jeesus ilmestyi yhtäkkiä opetuslapsilleen. Kukaan ei osannut odottaa mitään sellaista. Jeesus oli noussut kuolleista ja seisoi heidän keskellään sanoen: ”Rauha teille!” Hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Kun opetuslapset näkivät Jeesuksen, alkoivat he iloita. Jeesus oli todella noussut kuolleista. Jeesuksella oli opetuslapsille tehtävä. Hän lähettäisi heidät kertomaan ilosanomaa hänestä ja antamaan ihmisten pahoja tekoja anteeksi. Sinäkin voit aina muistaa, että surun, kivun ja pelon keskellä, Jeesus on ihan lähellä sinua, vaikka et voikaan nähdä häntä. Kun olet surullinen tai peloissasi, kerro taivaan Isälle murheesi ja hän voi antaa sydämeesi ilon ja rohkeuden.

Yksi Jeesuksen opetuslapsista, Tuomas, ei ollut toisten mukana Jeesuksen ilmestyessä heille. Kun toiset opetuslapset kertoivat Tuomakselle Jeesuksen ilmestymisestä, Tuomas ei uskonut sitä. Hän sanoi haluavansa koskea Jeesusta, vasta sitten hän voisi uskoa. Yhtäkkiä Jeesus seisoi jälleen heidän keskellään. Hän pyysi Tuomasta koskemaan häneen. Saman tien Tuomas uskoi, että se oli todella Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, että sellaiset ihmiset ovat onnellisia, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Meidänkin voi olla välillä vaikea uskoa Jeesukseen, koska emme näe häntä. Silloin voimme pyytää taivaan Isää vahvistamaan uskoamme. Tärkeintä ei ole uskon määrä, vaan se, että uskomme kohde on Jeesus. Hän haluaa, että kerromme kaikille hänen rakkaudestaan ja palvelemme toisiamme.

Opetus isoille

Voimme joutua joskus epäilemään erilaisia asioita. Joskus epäileminen on hyvä. Kaikkea ei tarvitse uskoa. Pitää osata myös kyseenalaistaa ja miettiä asioita itse. Yhdessä asiassa meidän ei tarvitse epäillä mitään, vaan saamme uskoa, vaikka emme ymmärtäisikään. Saamme uskoa siihen, että Jeesus on olemassa, Jumala on taivaallinen Isämme. Saamme uskoa siihen, että Jeesuksen kautta saamme synnit, vääryydet ja pahat teot anteeksi. Saamme uskoa, että Jumala on rakkaus ja Jeesus on ystävämme.

Jeesuksen opetuslapsi Tuomas epäilee yhtä asiaa. (Kertoja heittää kuulijoille kysymyksen: Mitä Tuomas epäilee?) Tuomas ajattelee, että Jeesus ei voi elää, koska hän kuoli ristillä vähän aikaa sitten. Tällainen ajatus tulisi varmasti meillekin mieleen. Jos joku kuolee, ei hän enää elä vaan on kuollut. Siksi on luonnollista, että Tuomas ei uskonut.

Kristinuskossa kuitenkin uskotaan, että voimme elää vaikka kuolemme. Jeesuksen ylösnousemus on kertomus juuri tästä. Vaikka Jeesus kuoli, hän nousi kuolleista ja osoitti näin olevansa elossa. Tuomakselle tämä oli jotakin uutta ja hänen oli vaikea tätä ymmärtää. Siksi Jeesus myöhemmin ilmestyi Tuomakselle. Tuomas sai huomata, että Jeesus elää. Jeesus sanoi hänelle, että sellaiset ihmiset ovat onnellisia, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Meidänkin voi olla välillä vaikea uskoa Jeesukseen, koska emme näe häntä. Silloin voimme pyytää taivaan Isää vahvistamaan uskoamme.

Raamattu opettaa, että ihmisen elämä ei lopu kuolemaan, vaan on mahdollista nousta ylös kuolleista. Jeesukseen uskoville tapahtuu samalla tavalla kuin Jeesukselle. Kerran, kun se päivä koittaa, mekin nousemme ylös. Miten se tapahtuu, sitä meistä ei kukaan tiedä. Sen kuitenkin tiedämme, että Jumala herättää kuolleet.

Mitä Jeesuksen ylösnousemus kuolleista kertoo meille? Se kertoo sen tärkeän asian, että Jeesus on vahvempi kuin kuolema. Kuolema täällä meidän ihmisten maailmassa johtuu siitä, että olemme pahoja. Kuolemme, koska teemme väärin ja olemme jo Aadamissa ja Eevassa kääntyneet pois Jumalasta. Jeesuksessa kuitenkin saamme elämän, joka on ikuinen Jumalan yhteydessä. Jeesuksen ylösnousemus kertoo meille myös sen, että ihmisen elämä ei lopu kuolemaan. Kuoleman jälkeen elämä jatkuu. Elämä Jumalan yhteydessä on totta kuoleman jälkeenkin.

Tuomakselle tämä asia oli varmasti uutta. Meillekin tämä on ihmeellistä, mutta saamme uskoa, vaikka emme ymmärrä. Saamme uskoa, että Jeesuksen kanssa saamme elää ikuisesti Jumalan, taivaallisen Isän, yhteydessä. Uskotko tämän?

Opetuksen ydin

Koska emme näe Jeesusta, meidän voi olla välillä vaikea uskoa häneen. Jeesus kuitenkin opetti Tuomakselle, että sellaiset ihmiset ovat onnellisia, jotka uskovat Jeesukseen näkemättä häntä. Me saamme pyytää taivaan Isää vahvistamaan uskoamme Jeesukseen.

Rukous

Rakas Taivaan Isä, sinä tiedät, että meidän on joskus vaikea uskoa sinuun ja Tuomaan tavoin haluaisimme nähdä sinut. Vahvista uskoamme ja opeta meitä luottamaan sinuun, vaikka emme voi nähdä sinua. Siunaa koko elämämme. Aamen.

Laulut

Jeesus meitä rakastaa, PK 9 / SK 409
Pienoisevankeliumi, PK 66
Jeesus, sinä huomaat, VK 513

Keskustelukysymykset pienille

1. Oletko sinä ollut joskus peloissasi tai surullinen?
2. Mikä auttaa, kun pelottaa tai on surullinen?
3. Kuka voi antaa sydämeemme ilon ja rohkeuden?
4. Onko Jeesukseen vaikea uskoa, koska emme voi nähdä häntä?
5. Mikä auttaa, jos Jeesukseen uskominen on vaikeaa?
6. Millaisen tehtävän Jeesus on antanut meistä jokaiselle?

Keskustelukysymykset isoille

1. Onko sinun ollut joskus vaikea uskoa Jeesukseen?
2. Mikä asia Jeesuksen elämässä on vaikeinta uskoa?

Havainnollistaminen pienille

Pienien opetusteksti havainnollistetaan tarinapussin avulla (sivu 8). Katso tarinapussin käyttämiseen erilliset ohjeet. Tarinapussista nostetaan kertomuksen edetessä seuraavat esineet:

1. avain (lukitut ovet)
2. risti (Jeesuksen kuolema)
3. miesbarbi puettuna valkoiseen kankaaseen (Jeesuksen ilmestyminen)
4. miesbarbi puettuna värikkääseen kankaaseen (Tuomas)
5. aurinkolasit (”Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.”)

Havainnollistaminen isoille

Vaihtoehto 1.

Isojen opetusteksti havainnollistetaan kuvien kautta. Opettajan kertoessa Jeesuksen kuolemasta, hän voi joko piirtää tai näyttää kuvaa Jeesuksen rististä. Kun kerrotaan ylösnousemuksesta, opettaja voi joko näyttää tai piirtää kuvan tyhjästä haudasta tai esimerkiksi Jeesuksen käärinliinoista. Lopuksi kun opettaja kertoo iankaikkisesta elämästä Jumalan luona, hän voi joko näyttää tai piirtää kuvan siitä, millaista taivaassa voisi Raamatun mukaan olla.

Vaihtoehto 2.

Opettajalla on mukanaan kolme suurta kangasta, musta, valkoinen ja keltainen/kultainen. Kertoessaan Jeesuksen kuolemasta hän kiinnittää mustan kankaan roikkumaan lasten katseltavaksi. Kertoessaan Jeesuksen ylösnousemuksesta, hän kiinnittää valkoisen kankaan mustan kankaan päälle roikkumaan ja lopuksi, kun puhutaan taivaasta, hän kiinnittää keltaisen/kultaisen kankaan valkoisen kankaan päälle roikkumaan.

Toiminta

Askartelu: Jeesuksen kädet

TARVIKKEET:
Darwi-massa
veitsi

Muovaillaan vastakkain olevat rukoilevat Jeesuksen kädet esim. Darwi-massasta.

Askastelu: Maalataan taivas

TARVIKKEET:
Raamattu
A4-kokoisia valkoisia papereita tai yksi suuri valkoinen kartonki tai paperirulla
vesivärejä
pensseleitä
vesiastia

Luetaan ensiksi Raamatusta taivaaseen liittyviä raamatunkohtia esimerkiksi Johanneksen ilmestys 21. Jos osallistujat ovat pieniä, opettaja voi kertoa heille esimerkiksi tämän kohdan pohjalta, mitä tiedämme taivaasta. Tämän jälkeen ryhmä voi päättää, maalaako jokainen oman kuvansa taivaasta vai maalaako koko ryhmä yhden isomman kuvan.

Leikki: Arvaa mikä esine?

Leikkijät jaetaan ryhmiin leikkiä varten. Heidät laitetaan ryhmittäin jonoihin istumaan ja jokaisen jonon ensimmäisen leikkijän silmät sidotaan. Jokaisen jonon ensimmäiselle leikkijälle annetaan käteen jokin pieni esine tunnistettavaksi. Heti kun leikkijä tietää, mitä hänellä on kädessään, hän saa sanoa sen ääneen, ja hänen joukkueensa saa pisteen. Tämän jälkeen hän menee jonon viimeisimmäksi, ja toinen leikkijä saa esineen tunnusteltavaksi. Jokaisella joukkueella voi olla omat esineet. Eniten pisteitä kerännyt ryhmä voittaa.

Taustatietoa ohjaajalle ja opetus isoille: Sami Paajanen
Opetus ja keskustelukysymykset pienille, havainnollistaminen, askartelu (Maalataan taivas) ja leikki: Liisi Portin
Keskustelukysymykset isoille ja askartelu: Heljä Järä-Isotalo