Sakkeus

 

Luuk. 19:1-10

Lisämateriaali

Taustatietoa ohjaajalle

Luukkaan evankeliumi kertoo miehestä nimeltä Sakkeus, jonka Jeesus kohtasi Jerikossa kulkiessaan kohti Jerusalemia ja pääsiäisen ajan tapahtumia. Tästä palmujen täyttämästä kaupungista on sanottu, että sen tapahtumat ovat kuin Jeesuksen elämä pienoiskoossa. Jeesus ei muiden matkalaisen tapaan tullut Jerikon kaupunkiin jäädäkseen sinne viihtymään ja levähtämään, vaan hän matkusti sen lävitse. Tuon kaupungin läpi Jeesus kulki erityisestä syystä: että hän voisi tuoda pelastuksen yhdelle syntiselle ihmiselle. Samasta syystä Jeesus syntyi kerran maailmaan. Hän ei tullut jäädäkseen tänne asumaan, vaan valmistaakseen meille jokaiselle tien taivaskotiin.

Sakkeus oli kooltaan pieni mies. Voidakseen nähdä kaupunkiin saapuvan Jeesuksen suuren ihmisjoukon keskeltä hän joutui juoksemaan jonkin matkaa edemmäs ja kiipeämään tienvarressa olevaan metsäviikunapuuhun. Sakkeus oli ammatiltaan tullimies eli publikaani, joka oli ostanut roomalaisilta oikeuden kerätä veroja. Yleisesti verojenkerääjistä ei pidetty, vaan tavallinen veroja maksava kansa syrji heitä. Sakkeus oli oman ammattikuntansa esimies eli tullipäällikkö. Luultavasti hänelle oli kertynyt omaisuutta muita tullimiehiä enemmän.

Evankeliumi kertoo, että saapuessaan Jerikoon, Jeesus pysähtyi juuri tuon metsäviikunapuun kohdalle, jonka suojassa Sakkeus piileksi. Ei siis ollut sattumaa, että Sakkeus oli puussa ja kohtasi Jeesuksen. Sakkeuksen nähdessään Jeesus kutsui Sakkeusta hänen omalla nimellään ja kehotti häntä tulemaan kiireesti alas puusta. Mikään kertomuksessa ei kuitenkaan viittaa siihen, että Jeesus ja Sakkeus olisivat tavanneet toisensa aiemmin.

Ihmiset Jeesuksen ympärillä olivat ihmeissään, kun Jeesus kertoi Sakkeukselle haluavansa tulla kylään hänen kotiinsa. He eivät voineet ymmärtää, miksi Jeesus halusi mennä sellaisen ihmisen luokse, jota he itse halveksivat ja joka oli tehnyt heille väärin. Jeesuksen kohtaaminen muutti täysin Sakkeuksen elämänarvot. Hän ymmärsi tehneensä väärin ja tahtoi korjata asian. Sakkeuksen elämäntilanteessa tapahtuneen muutoksen suuruutta kuvaavat Jeesuksen sanat, jotka hän lausui Sakkeukselle: ”Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi.” Voimme vain kuvitella, miltä Sakkeuksesta tuntui kuullessaan Jeesuksen sanat.

Sakkeuksen kertomus muistuttaa meitä siitä, että Jeesus kutsuu luokseen erityisesti sellaisia, jotka ovat tehneet väärin. Kertomus opettaa myös ymmärtämään, että Jumalan armo meitä ihmisiä kohtaan ja syntien anteeksisaaminen voi saada meissä aikaan todellisia ihmeitä!

Opetus

Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus oli kulkemassa kohti Jerusalemia. Jerikon kaupungin kohdalla häntä oli vastassa suuri joukko ihmisiä. Kaikki olivat kuulleet, että Jeesus oli tulossa kaupunkiin ja halusivat nähdä hänet.

Ihmisten joukossa oli eräs mies, joka oli kooltaan hyvin pieni. Tuon miehen nimi oli Sakkeus. Vaikka Sakkeus oli kooltaan pieni mies, hän oli kuitenkin jo aikuinen. Sakkeus oli ammatiltaan korkea-arvoinen ja hänen työhönsä verojenkerääjänä kuului kerätä rahaa ihmisiltä. Sakkeus oli kuitenkin tehnyt väärin. Veroja kerätessään hän oli ottanut ihmisiltä liian paljon rahaa.

Kun Jeesus saapui kaupunkiin, Sakkeus juoksi kiireesti edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun, koska hän tahtoi nähdä Jeesuksen paremmin. Koska Sakkeus oli tehnyt muille väärin, ihmiset eivät pitäneet hänestä, eivätkä nytkään halunneet antaa Sakkeukselle tilaa nähdä Jeesusta. Kun Jeesus tuli tuon puun luokse, jossa Sakkeus piileksi, hän kohotti katseensa puuhun ja sanoi Sakkeukselle: ”Sakkeus, tule kiireesti alas. Tahdon tulla tänään kylään sinun kotiisi!” Kun muut ihmiset näkivät ja kuulivat tämän, he sanoivat toisilleen: ”Miten Jeesus voi mennä tuon miehen luokse kylään, joka on tehnyt meille väärin?”

Sakkeus totteli Jeesusta ja tuli kiireesti alas puusta. Jeesukselle hän sanoi kaikkien ihmisten kuullen: ”Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille ja keneltä olen ottanut liikaa rahaa, sille maksan neljä kertaa enemmän takaisin.”

Kun Jeesus kuuli tämän, hän sanoi Sakkeukselle: ”Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi”. Sakkeus oli ymmärtänyt tehneensä väärin ja halusi nyt korjata asian. Jeesus antoi Sakkeukselle hänen väärät tekonsa anteeksi ja Sakkeus ymmärsi, että Jumala rakastaa myös häntä. Myöhemmin Jeesus kävi kylässä Sakkeuksen kodissa ja niin Sakkeuksen perheestä tuli Jeesuksen ystäviä.

Opetuksen ydin

Jeesus kutsuu meitäkin: Hän haluaa olla ystävämme, vaikka olisimme tehneet väärin. Jeesus haluaa, että korjaamme virheemme. Hän antaa väärät tekomme anteeksi.

Rukous

Rakas Jeesus, kiitos, että rakastat minua, vaikka olen tehnyt väärin toisille. Anna anteeksi kaikki pahat tekoni, niin kuin annoit anteeksi Sakkeukselle. Kiitos Jeesus, että olet myös minun ystäväni. Aamen.

Laulut

Seuraa minua! PK 81
Sakkeus, PK 86
Yllätysvieras, Ilon siivillä s. 100
Jeesus, meitä kosketa nyt, VK 502

Keskustelukysymykset

1. Miksi Sakkeus kiipesi metsäviikunapuuhun?
2. Miltä Sakkeuksesta mahtoi tuntua, kun Jeesus pysähtyi hänen kohdalleen?
3. Jeesus kutsui Sakkeusta omalla nimellään, miten tämä on mahdollista?
4. Mitä muut ajattelivat, kun Jeesus halusi mennä kylään Sakkeuksen luokse?
5. Mitä Sakkeus lupasi Jeesukselle ihmisten kuullen?
6. Mitä Jeesus vastasi Sakkeukselle?

Havainnollistaminen pienille

Voit kopioida liitteen 1 kuvat. Toinen kuvista on tumma ja synkkä, toinen kirkas ja värikäs. Kertomuksen alussa voit näyttää tummaa kuvaa siihen saakka, kunnes Sakkeus ottaa Jeesuksen iloiten vastaan. Värit tuovat kertomukseen oman tunnelmansa ja ovat kuvaamassa samalla sitä, miltä meidän mielessämme ja sydämessämme tuntuu kun olemme tehneet väärin (tumma ja synkkä) ja kun saamme väärät tekomme anteeksi (kirkas ja valoisa).

Havainnollistaminen isoille

Kuvat voivat olla samat kuin pienemmille, mutta lisäksi isompien kanssa voidaan pohtia ja verrata Jeesuksen tuloa jonkun kuuluisan, kaikkien tunteman, henkilön kaupunkiin tuloon (esimerkiksi presidentti). Haluaisimme nähdä kuuluisuuden, mutta väenpaljouden takia emme pysty näkemään häntä:

1. Miltä tuntuisi, jos Sakkeuksen tapaan nousisimme johonkin tuttuun paikkaan, korkealle ylös?
2. …vieras saapuisi juuri meidän kohdallemme?
3. …vieras puhuttelisi meitä nimeltä ja haluaisi tulla kylään kotiimme?
4. Millainen mieli meille tulisi asiasta?

Lisäksi isompien kanssa voidaan tutkia Raamatun ajan karttaa, joka auttaa lapsia hahmotta-

maan, missä Jeesus kohtasi Sakkeuksen (Jerikon kaupunki) ja mihin Jeesus oli kulkemassa Jerikon lävitse (Jerusalemiin, kohti pääsiäisen tapahtumia).

IDEA:

Voit kysyä etukäteen, voisiko esimerkiksi joku lapsiryhmästäsi avustaa sinua hartaudessa esittämällä Sakkeusta. Ohjaajana voit esittää itse Jeesusta. Muu paikalla oleva väki voi olla yleisöä sekä samalla paikalla olevia ihmisiä, jotka ovat saapuneet katsomaan, kun Jeesus saapuu kaupunkiin. Roolivaatteiksi riittävät vaikkapa kylpypyyhkeestä taitellut päätä peittävät suojat. Esitys voidaan toteuttaa kerronnan aluksi tai päätteeksi, jolloin saatesanat esityksen alkuun tai loppuun, voidaan muuttaa tilanteeseen sopiviksi.

Toiminta pienille: Leikit

Mikä on muuttunut?

Leikissä ohjaaja valitsee lapsiryhmästä yhden lapsen, joka voi tulla muun ryhmän eteen. Muut lapset saavat tarkkailla mielessään lapsen ulkoasua, vaatteita, hiuksia jne. Sen jälkeen lapsi saa siirtyä ohjaajan kanssa esimerkiksi toiseen huoneeseen, jossa hän saa miettiä, mitä haluaa itsessään pikaisesti muuttaa. Ohjaaja voi auttaa ja ehdottaa lapselle muutosta, jos lapsen on vaikea päättää asiaa. Muutos voi olla vaikkapa paidan hihojen kääriminen ylös tai pinnin vaihtaminen hiuksissa toiselle puolelle. Kun muutos on keksitty ja toteutettu, saavat ohjaaja ja lapsi palata muun ryhmän luokse. Muut lapset saavat miettiä, mikä poissa olleessa lapsessa on muuttunut. Vastausvuoron saa nostamalla kätensä ylös. Jos arvaus on oikea, saa oikein arvannut lapsi itse mennä seuraavaksi tekemään ulkoasuunsa pienimuotoisen muutoksen ohjaajan avustuksella.

IDEA:

Me ihmiset näemme vain ulkokuoren – Jeesus näkee sydämeen.

Ystävien piiri

Yksi leikkijöistä menee piirin keskelle seisomaan. Toiset leikkijät tarttuvat toisiaan käsistä kiinni ja pyörivät piirissä joko laulaen tai lausuen yhteen ääneen tuttua Mehiläistenpiiri – laululeikkiä sanoilla ystävienpiiri: ”Käy piiriin, käy piiriin, käy ystävien piiriin. Mikä nimi?” Tässä kohtaa piiri pysähtyy ja keskellä oleva leikkijä kertoo oman nimensä. Tämän jälkeen leikkijät pyörivät jälleen piirissä ja laulu/lausunta jatkuu: ”On Kaisa (lapsen nimi) tytön/pojan nimi.” Tässä kohdassa: ”Käy alta, käy alta, käy alta ruusupensaiden” (vaihdetaan ruusupensaiden tilalle aina vuoden aikaan sopiva aihe, esimerkiksi talvella lumilinnojen) keskellä oleva leikkijä saa alkaa kiemurrella toisten leikkijöiden käsien alta suunnitellen reittinsä niin kuin haluaa. Kun lopuksi lauletaan/lausutaan: ”ja etsi paikka itsellesi ja työnnä toinen keskelle”, leikkijä saa työntää toisen leikkijän piirin keskelle ja laulu aloitetaan alusta.

Laulun sanat

Käy piiriin, käy piiriin, käy ystävien piiriin. Mikä nimi?
On Kaisa (lapsen nimi) tytön/pojan nimi.
Käy alta, käy alta, käy alta ruusupensaiden
ja etsi paikka itsellesi ja työnnä toinen keskelle.

Toiminta isoille

Askartelu: magneettinappisydän

TARVIKKEET:
softis-askartelulevyä
kynä
sakset
magneettipaloja
liimaa

Askarrellaan magneettinappisydän softis-askartelulevystä, muistuttamaan meitä jokaista, että Jeesus saa aikaan ihmeitä ja parantaa paatuneenkin sydämen.

Leikki: kuka hän on?

Kun Jeesus saapui kaupunkiin, Sakkeus kiipesi puuhun nähdäkseen millainen mies Jeesus on. Sakkeus oli kuullut Jeesuksesta, muttei ollut nähnyt häntä.

Toisesta ihmisestä voi kertoa toisille monia asioita, vaikkei mainitsisi hänen nimeään. Tässä leikissä valitaan yksi leikkijä lapsiryhmästä, joka saa esittää kaupunkiin saapuvaa henkilöä. Muut eivät tiedä, kuka henkilö on, mutta he saavat arvata. Lapsi, joka esittää tuota henkilöä voi esittää pantomiimina (ilman sanoja) kyseistä henkilöä.

Muut leikkijät saavat esittää kaupunkiin saapuvalle henkilölle kysymyksiä, joilla uskovat selvittävänsä kyseisen ihmisen henkilöllisyyden. Kysymyksinä voivat olla: Onko sinulla parta? Oletko nainen? Onko sinulla lapsia? Pelaatko jääkiekkoa? Työskenteletkö opettajana? Oletko presidentti? Kaupunkiin saapuvaa, tunnettua hahmoa esittävä voi vastata leikkijöiden esittämiin kysymyksiin vain sanoilla kyllä, ei tai en tiedä.

Leikkijät saavat halutessaan omalla kohdallaan kysymyksen sijaan myös arvata, kuka henkilö saapui kaupunkiin? Esimerkiksi, oletko kerhon vetäjä? Kun joku lapsista arvaa, ketä kaikkien tuntemaa henkilöä lapsi esittää eli kuka henkilö saapui kaupunkiin, saa hän seuraavaksi keksiä itselleen jonkin tunnetun henkilön roolihahmon, jota esittää muille.

Tehtäviä

Tietovisailu Jeesuksen ja Sakkeuksen kohtaamisesta

1. Minkä nimisen pienikokoisen miehen Jeesus kohtasi kertomuksessa?
2. Missä kaupungissa Jeesus kohtasi Sakkeuksen?
3. Minne Jeesus oli matkalla Jerikon läpi, kun hän kohtasi Sakkeuksen?
4. Mihin puuhun Sakkeus kiipesi nähdäkseen Jeesuksen?
5. Mitä Sakkeus teki työkseen? Mikä hänen ammattinsa oli?
6. Mitä väärää Sakkeus oli tehnyt työssään?
7. Miksi Jeesus kutsui Sakkeuksen kiireesti alas puusta?
8. Missä Jeesus halusi tavata Sakkeuksen myöhemmin?
9. Mitä Sakkeus lupasi Jeesukselle?
10. Mitä Jeesus vastasi Sakkeukselle?

Isojen raamattutehtävä (LIITE 2/SAKKEUS) sisältää tietovisailun kysymykset henkilökohtaisena tehtävänä.

Tehtävä isoille

Tehtävä isoille (LIITE2/SAKKEUS).

Taustatietoa ohjaajalle, opetus ja muu: Maria Saarenpää
Tehtävä isoille: Maria Saarenpää ja Saija Simanainen
Kuvitus: Liina Pajunen