Uusi testamentti

JUMALA SYNTYY MAAILMAAN

Marian ja Elisabetin tapaaminen (Luuk. 1:39–45, Marian ilmestyspäivä)
Maria, Jeesuksen äiti (Luuk. 2)
Joosef (Matt. 1:18-25, 2:13-15 ja 2:19-23)
Joulutapahtumat (Luuk. 2:1–20, jouluaatto ja -aamu)

JEESUKSEN TOIMINNAN ALKU

Johanneksen kaste (Matt. 3:1-6)
Jeesuksen kaste (Matt. 3:13–17)

JEESUKSEN OPETUSLAPSET

Andreas (Matt. 4:18–20)
Opetuslapset myrskyssä (Luuk. 8:22–25)
Johannes ja Jaakob (Matt. 17:1–8)
Tuomas (Joh. 20:24–29)

Jeesuksen ystäviä
Nikodemos (Joh. 3:1–21) ………………………………………………………………….68
Martta ja Maria (Luuk. 10: 38–40) ……………………………………………………76
Lasarus (Joh. 11:1–45)……………………………………………………………………….80
Magdalan Maria (Joh. 20:11–18, 2. pääsiäispäivä)………………………..84
Jeesuksen kohtaamat ihmiset
Sakkeus (Luuk. 19:1–10)……………………………………………………………………91
Samarialainen nainen (Joh. 4:5–30)………………………………………………..99
Jeesus siunaa lapsia (Markus 10:13–16)…………………………………………105
Rikas nuorukainen (Markus 10:17–31) …………………………………………..115Jeesus ja lapset
Viisi leipää ja kaksi kalaa (Joh. 6:1–15) ……………………………………………120
Jairoksen tytär (Mark. 5:21–24, 35–43) …………………………………………..131
Lesken poika (Luuk. 7:11–17)…………………………………………………………..135
Kirkastusvuoren poika (Mark. 9:17–29) ………………………………………….139
Jeesus parantajana
Halvaantunut mies katon läpi (Luuk. 5:17–26) …………………………….144
Parantava kosketus (Luuk. 8:40–56) ……………………………………………….150
Riivattu (Luuk. 8:26–39)…………………………………………………………………….155
Kymmenen spitaalista (Luuk. 17:11–19) ………………………………………..159
Jeesus kohtaa vihamiehiä
Herodes (Matt. 2, loppiainen) ………………………………………………………….164
Fariseukset ja ylipapit (Joh. 11:45–57) ……………………………………………181
Pilatus (Matt. 27:11–26)…………………………………………………………………….191
Ristin rikollinen (Luuk. 23:32–43, pitkäperjantai) ………………………..195
Pietari
Pietarin kalansaalis (Luuk. 5:1–11)…………………………………………………..200
Kirkastusvuorella (Mark. 9:2–8) ……………………………………………………….205
Lupaus Pyhästä Hengestä (Joh. 14: 23-29)…………………………………….211
Pietari kieltää Jeesuksen (Mark. 14:26–31, 66–72, 16:5–7)………….214
Jeesuksen taivaaseenastuminen
ja lähetyskäskyn antaminen (Luuk. 24:36–53, helatorstai)………….222
Pyhä Henki vuodatetaan (Ap.t. 2:1–13, helluntaipäivä) ………………227
Paavali
Paavalin kääntyminen (Ap.t. 9:1–22) ……………………………………………..231
Paavali ja Silas vankilassa, vartijan
ja perhekunnan kastaminen (Ap.t. 16:16–40) ……………………………….236
Artemiin temppeli (Ap.t. 19:23–40) ………………………………………………..240
Paavali myrskyssä (Ap.t. 27) ……………………………………………………………..244
Lähetystyö alkaa
Lyydia (Ap.t. 16:11–16) ……………………………………………………………………..248
Tabita (Ap.t. 9:36–43)…………………………………………………………………………256
Timoteus (Matt. 28:18-20 ja 2. Tim.) ……………………………………………….261
Luukas (Luuk. ja Ap.t.)……………………………………………………………………….267
Seurakunnan elämää
Priscilla ja Aquila sekä Apollos (Ap.t. 18:18–19:1) …………………………275
Stefanus (Ap.t. 6:1-6, Tapaninpäivä) ……………………………………………….281
Johannes Markuksen äiti Maria (Ap.t. 12:12)…………………………………284
Filemon (Filem.)………………………………………………………………………………….2

(Kuva + linkit)

Toimikunta:
Sirkka-Liisa Huhtinen
Soili Norro
Sari Paavola
Liisi Saarimaa
Saija Simanainen

Kuvitus: Liina Pajunen
© Tekijät ja Sleyn lapsi- ja varhaisnuorisotyö

Laulukirjat:
Pikkukannel, Sley-Media Oy, 2016
Laulutuuli, toim. Pekka Kosonen. Lasten Keskus Oy, 2011
Lasten virsi, Lasten Keskus Oy, 1997
Siionin kannel, SLEY-kirjat Oy, 2000
Virsikirja, Kustannus Oy Kotimaa, 1987

Tehtävät isoille on julkaistu Vinkki-lehdissä vuosina 2007-2011.