Askartelu lapsiryhmissä

 

MIKSI ASKARRELLA LAPSIRYHMÄSSÄ?

Askartelu on mukavaa luovaa toimintaa ja yhdessä tekemistä. Askartelun kautta lapsi saa toimia ja osallistua omien taitojensa mukaan. Askartelu mahdollistaa luovuuden käytön ja antaa onnistumisen elämyksiä. Tavoitteena ei ole täydellinen lopputulos vaan luomisen ilo. Askartelu myös kehittää lapsen motorisia taitoja ja tukee uuden oppimisessa.

ASKARTELUN SUUNNITTELU

Askartelua suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon kerhon tai pyhäkoulun teema sekä kerholaisten ikä ja kehitystaso. Askartelu kannattaa miettiä niin, että se tukee teemaa, jolloin se vahvistaa osaltaan oppimista. Jos teemana on Hyvä Paimen, kerhossa voi askarrella lampaita tai jos hartautena on kertomus tuhlaajapojasta, voidaan askarrella sormuksia. On tärkeää suunnitella askartelu, joka on mahdollista toteuttaa annetussa ajassa ja kokoontumistilassa. Ohjaajan täytyy muistaa askartelua suunnitellessaan, että askarteluinnostuksen suhteen lapset ovat erilaisia. Toisilla on kovasti intoa ja taitoa ja he haluavat tarpeeksi aikaa panostaakseen askarteluihinsa. Osa taas haluaa askartelunsa nopeasti valmiiksi. Kannattaa siis aloittaa helpoista töistä ja siirtyä lasten taitojen kehityttyä vaikeampiin töihin.

Ennen kuin ohjaaja ohjaa askartelun lapsille, askartelu kannattaa askarrella itse. Näin ohjaaja tietää itse, kuinka askartelu etenee vaihe vaiheelta ja saa samalla tehtyä mukavan mallityön. Aina ei kannata antaa lapsille valmista mallia, vaan välillä voi antaa erilaista virikemateriaalia inspiraatioksi. Virikkeinä voi käyttää raamatunkertomusta, satua, esineitä, musiikkia, kuvia, luontoa jne.

ASKARTELUN OHJAUS

Ohjaajan on hyvä varata askarteluun tarvittavat materiaalit ajoissa. Ennen askartelun aloitusta ohjaaja kertoo lapsille askartelun etenemisen vaihe vaiheelta, niin että kaikki tietävät, miten askarrellessa edetään. Jos ryhmä on iso, voi olla järkevää kirjoittaa ohjeet suurelle paperille vaihe vaiheelta. Silloin kerholaiset voivat itse tarkistaa askartelun seuraavan vaiheen. Vasta tämän jälkeen kannattaa jakaa materiaali. Jos materiaali on jo edessä pöydillä, lapset eivät kuuntele ohjeita useinkaan niin tarkasti. Ohjaaja innostaa omalla esimerkillään lapsia askartelun aloittamisessa. Tarkoituksena ei ole tehdä ohjaajan tekemästä työstä täydellistä kopiota, vaan mielikuvitusta saa käyttää vaikka esillä olisi valmis malli. Ohjaajan ei myöskään tule askarrella lasten puolesta, vaan ainoastaan kehua, kannustaa, neuvoa ja tukea. Lapsi saa onnistumisen elämyksiä, kun on saanut valmistaa itse omia taitoja käyttäen oman askartelunsa.

MATERIAALEISTA

On ekologista ja taloudellista käyttää askarteluissa mahdollisimman paljon ilmaista materiaalia, jota löytyy helposti luonnosta ja kodeista keräämällä. Kodeista löytyy munakennoja, maitopurkkeja, talouspaperirullia, jogurttipurkkeja, voirasioita, nappeja, kangastilkkuja, lasipurkkeja, nahkapaloja jne. Luonnosta löytyy käpyjä, kiviä, sammalta, oksia, lehtiä, kukkia, havunneulasia jne. Lasten kanssa voidaan tehdä, jos mahdollista, vaikka retken metsään keräämään luonnonmateriaaleja erilaisiin askarteluihin vaikka koko vuoden tarpeiksi.

ASKARTELU PIENTEN LASTEN KANSSA

Kun askarrellaan pienten lasten kanssa, on mietittävä tarkkaan, millaiset taidot lapsilla on. Saksien käyttö voi olla haasteellista ja välillä vaarallistakin. Piirtäminen, maalaaminen ja sormivärien käyttö on yleensä pienten lasten kanssa mukavaa. Myös yksinkertaiset helmityöt isoilla helmillä, luonnonmateriaaleista askartelu ja helpot leikkaus- ja liimausaskartelut onnistuvat pieniltäkin lapsilta ainakin ohjaajan avustuksella. Askartelujen tulee olla nopeasti valmistuvia, koska lapsilla on vielä suhteellisen lyhyt keskittymiskyky.

ASKARTELU 6-10-VUOTIAITTEN KANSSA

6-10-vuotiaat lapset ovat innokkaita keksimään ja tekemään itse. Askartelussa tulisi olla satua ja jännitystä, ja askartelun tulee olla hyvin suunniteltu. Jos askartelu on suuritöinen, ohjaajalla tulee olla selkeät välitavoitteet, jotta lapset jaksavat askarrella työn valmiiksi asti. Askartelun voi jakaa myös useammalle kokoontumiskerralle. Hyviä ja innostavia askarteluja ovat erilaiset muovailutyöt massasta ja savesta, luonnonmateriaaliaskartelut, painantatyöt ja paperityöt.

ASKARTELU 10–14-VUOTIAITTEN KANSSA

Isompien lasten kanssa kannattaa harjoitella ja kokeilla uusia materiaalia ja erilaisia ja monipuolisia työtapoja. Työt voivat olla jo pitempikestoisia ja vaativampia. Kaikki isom mat lapset eivät kuitenkaan ole innokkaita askartelijoita, joten välillä kannattaa ohjata lyhyemmässä ajassa valmistuvia askarteluja. Lasten omille ideoille ja suunnittelulle kannattaa varata myös riittävästi aikaa. Isompien lasten kanssa voi askarrella, rakentaa ja valmistaa myös koko ryhmän yhteisiä töitä. Tällainen työskentely kehittää ryhmähenkeä ja kiinteyttää ryhmää.

IDEOITA JA VINKKEJÄ ASKARTELUUN

Ideoita ja vinkkejä askarteluun saa askartelulehdistä ja -kirjoista, askarteluliikkeistä ja niiden internetsivuilta, lasten ja varhaisnuorten kristillisistä lehdistä ja myös esimerkiksi englanninkielisiltä internetsivuilta laittamalla www.google.com hakusanaksi Bible Craft tai Christian Craft.

Liisi Portin